For pårørende

Alle familier opplever vanskelige perioder – de hører livet til. Det viktigste er hvordan man lever med vanskelighetene og hvordan man møter dem.

Psykiske helseproblemer hos én i familien, berører også de andre. Det kan være en datter som forsøker å følge opp en eldre deprimert mor, en far som bekymrer seg for sin tilbaketrukne sønn, eller en ektefelle som er fortvilet over manglende evne til å hjelpe sin partner ut av problemene. Ofte er en selv ikke klar over hvor sterkt berørt en blir. Du kan være så opptatt av å hjelpe at du blir blind for egne reaksjoner. Du ser ikke problemene før de har vokst seg store og uhåndterlige. Mange forteller at de har sterke og vanskelige følelser som stadig endrer seg ­– ett øyeblikk er de fortvilet og lei seg, det neste frustrert og sint.

Kunnskap både om psykiske helseproblemer og om hva andre pårørende forteller om sin situasjon kan være en støtte her. Den kan gi en mer realistisk forståelse av hva du kan bidra med og hva du kanskje må godta i en periode. Det er viktig at du som pårørende tar deg tid til selv å ha positive og styrkende opplevelser.

Pårørende befinner seg i ulike livssituasjoner, og møter dermed forskjellige utfordringer i sin rolle som pårørende. Et fellestrekk for mange er at de kan ha egne behov for støtte og hjelp til å mestre sin livssituasjon. Et annet fellestrekk er at pårørende ofte er en viktig ressurs i behandlingen av pasienten. Som pårørende har du gjerne inngående kjennskap til og kunnskap om den andre, og er en del av pasientens nærmiljø. Mange pårørende har omfattende omsorgsoppgaver.

Pårørende kan reagere med stressymptomer, usikkerhet og sorg. Det er ikke uvanlig å oppleve at nettverket svekkes, noe som kan føre til at man blir alene med egne tanker. Flere pårørende opplever at de ikke klarer å ivareta eget yrkesliv godt nok, noe som gir økonomiske utfordringer.

Tilbake til topp