02.02.2023

Hvordan blir man kognitiv terapeut?

Når NFKT har utviklet sitt utdanningstilbud, har de valgt å følge hva forskningen sier om hvordan man lærer seg nye ferdigheter. Her er litt om bakgrunnen for våre utdanninger.

Kognitiv terapeut er som vi vet ingen beskyttet tittel, og vi har alle sett tilfeller der «kognitive terapeuter» viser seg å ha svært kort fartstid når det gjelder kognitiv terapi i utdanningssystemet. Det jobbes for tiden med en sertifiseringsordning for kognitive terapeuter med utdanning fra NFKT, men i mellomtiden tenkte vi å reflektere litt over hvorfor foreningen har bygget opp utdanningene sine slik de har gjort.

Det tar tid å tilegne seg nye ferdigheter

– Det tar tid å lære seg en metode og utvikle nye ferdigheter, slår Steinar Sunde fast. Han er til daglig psykologspesialist på familievernkontoret i Molde og leder i Undervisningsutvalget til NFKT, men det er også han som har utviklet littsint.no. – Man kan alltids lære seg teori, men i utdanningene våre har vi lagt inn mye ferdighetstrening, veiledning osv. I tillegg er tidsaspektet i varigheten på utdanningen viktig i seg selv med tanke på læring, praktisering og erfaringsutveksling. – Akkurat det er et veldig viktig poeng, mener Siv Iren Juklestad, Undervisningsleder i NFKT. – Det at man får testet ut metoden underveis og justert ved å fylle på med ny kunnskap og veiledning, er avgjørende for hvordan man blir i stand til å faktisk bruke metoden.

Smakebiter vs utdanning

På markedet finnes det mange ulike helgekurs og andre korte kurs i kognitiv terapi, så vel som i et vell av andre temaer. – Det er ikke noe galt i det, mener Sunde. – Jeg har utallige slike kurs selv og har hatt stor glede av det, men det betyr ikke at jeg kaller meg selv verken søvnekspert, sexolog eller andre ting av den grunn. Jeg har stor respekt for at det er andre som har mer kunnskap om disse temaene enn meg, at det er andre som kan være mer til hjelp for pasienten enn meg. For nettopp det tenker både Juklestad og Sunde at må være det viktigste; hvilke ferdigheter har man når man står i møte med pasienten? – Kortere kurs kan være fint som en innføring, en smakebit eller en måte å pirre nysgjerrigheten på. Det gjør at man kan gjøre seg opp en mening om hvorvidt dette er et tema man ønsker å fordype seg videre i, lære mer om. Det er litt som om man skulle lære seg å spille piano gjennom et helgekurs. Man kan få en smakebit, begynne å få innsikt i hva det vil si å spille piano, men det tar lang tid med øving og praktisering for å kunne spille piano på et sånt nivå at det er til glede for andre.

Her er en overordnet oversikt over hvilke temaer som dekkes på samlingene i utdanningene Videreutdanning i kognitiv terapi for helsepersonell med helse- og sosialfaglig bachelorutdanning, trinn 1 og trinn 2:

 

Trinn 1:

Samling 1: Innføring i grunnleggende kognitiv terapi, 2 dager

Samling 2: Kognitiv terapi ved depresjon, 3 dager inkludert 1 dag ferdighetstrening

Samling 3: Kognitiv terapi ved panikklidelse, agorafobi og spesifikke fobier, 3 dager inkludert 1 dag ferdighetstrening

Samling 4: Kognitiv terapi ved sosial angstlidelse, 3 dager inkludert 1 dag ferdighetstrening

Samling 5: Repetisjon, 2 dager

 

Trinn 2:

Samling 1: Kognitiv terapi ved lav selvfølelse, 3 dager inkludert 1 dag ferdighetstrening

Samling 2: Kognitiv terapi ved insomni, 2 dager

Samling 3: Kognitiv terapi ved langvarige smerter og vedvarende utmattelse ved somatisk sykdom, 2 dager

Samling 4: Kognitiv terapi ved PTSD/Plagsomme minner, 3 dager inkludert 1 dag ferdighetstrening

Samling 5: Kognitiv terapi ved skadelig bruk av rusmidler, 3 dager inkludert 1 dag ferdighetstrening

Samling 6: Kognitiv terapi ved personlighetsforankrede problemer, 3 dager inkludert 1 dag ferdighetstrening

 

Tilbake til topp