04.12.2023

Implementering av 4-dagers modellen på EABCT

Thorstein Olsen Eide med sin poster på EABCT 2023. Foto: Privat

Norske doktorgradsstipendiater gjorde seg godt bemerket på EABCT i Tyrkia i år. En av dem som fikk mye oppmerksomhet for sine forskningsresultater, var Thorstein Olsen Eide.

Eide er doktorgradsstipendiat ved forskningsgruppa for angst og OCD ved DPS i Molde, og han er tilknyttet Universitetet i Bergen og Bergen Center for Brain Placticity. Forskningen hans dreier seg om panikkangst og behandling med 4-dagers metoden, og har Kristen Hagen som sin hovedveileder. Han har vært interessert i angstbehandling siden han var ung psykologistudent, og har studert Kognitiv Atferdsterapi som empiri og forskning, men også som en håndfast metode. – Når da 4-dagers metoden ble utviklet, i et enormt innovativt og spennende miljø, var det ingen tvil om at jeg ønsket å jobbe med dette, sier Eide, som selv begynte sin psykologkarriere ved Klinikk for 4-dagers behandling i Bergen. Han mener at det å være i et miljø som dette, både med nærheten til de som har utviklet metoden, men også til andre som forsker og jobber med det samme, er gull verdt.

Sprer metoden

– Vi har tidligere sett flere studier som har vist gode resultater av 4-dagers behandlingen når det gjelder pasienter med tvangslidelse (OCD). Det jeg har ønsket å se på er imidlertid hvorvidt effekten holder seg når behandlingen spres til nye klinikker og nye lidelser. Det er et svært relevant spørsmål han stiller, ikke minst med tanke på at grunnleggerne av metoden, Bjarne Hansen og Gerd Kvale, jevnlig mottar henvendelser fra hele verden fra personer og fagmiljøer som ønsker å vite mer om 4-dagers metoden. I regi av Bergen Center for Brain Plasticity, og under ledelse av professor Bjarne Hansen, spres behandlingen nå over hele verden. Land som Island, Tyskland, Sverige, Finland, Singapore og USA har allerede fått opplæring og gir nå 4-dagers behandling. Dette arbeidet gjøres med støtte fra Kavlifondet. Interessen for opplæringen er enorm og man velger strategisk samarbeidspartnere som er anerkjente og ønsker å delta i videre spredning. Eide har selv vært med og bidratt til opplæringen i Finland. – Jeg setter så stor pris på å kunne få denne typen muligheter som det å være en del av dette miljøet gir både i inn og utland, sier Eide.

Overførbare resultater

For å studere spørsmålet rundt overførbarhet fulgte Eide implementeringen av metoden i Helse Førde og Molde DPS. – Vi fulgte opp pasienter i vanlig klinisk behandling ved hjelp av 4-dagers metoden helt fra den spede oppstarten. Vi gjorde intervjuer ved oppstart, da de var ferdigbehandlet, og tre måneder i etterkant. Det som er interessant var at vi fant at resultatene holdt seg når behandlingen ble implementert på nye klinikker som fikk opplæring av miljøet i Bergen, der metoden har sin opprinnelse. Dermed mener han å kunne slå fast at metoden ikke bare fungerer, men at den også har en overførbarhet. – Vi vet allerede fra før at behandlingen har tilnærmet ingen drop-out, og denne styrken lot seg overføre til implementeringen i Molde og Førde. I tillegg fant vi at 81 prosent av pasientene etter behandlingen ikke lenger oppfylte kriteriene for diagnosen for panikklidelse, som er det vi spesifikt har sett på.

Oppmerksomhet rundt forskningen

Etter å ha publisert en artikkel med resultatene fra studien, en artikkel som også har blitt plukket opp i flere publikasjoner etter at den kom ut, fikk Eide altså en plass til å presentere en «poster», som det heter, på EABCT. – Det er veldig kjekt å ha kommet inn på EABCT. I løpet av min tildelte tid fikk jeg fortalt om både metoden og studien til forskere og fagpersoner fra mange land, og flere av dem har tatt kontakt i etterkant for å få mer informasjon eller finne måter å samarbeide på.

I skrivende stund er Eide over halvveis i mål med doktorgraden. To artikler er publisert, en annen rett rundt hjørnet, og han skriver på en fjerde. Dersom du vil høre mer om arbeidet hans, kan du lese hans artikkel i BMC Psychiatry med tittelen The Bergen 4-day treatment for panic disorder: Implementation in a rural clinical setting, her.

Tilbake til topp