28.02.2019

Inspirasjonskonferansen 2019: Lav selvfølelse

Neeta Myrseth Parmar er kursleder på Trinn 1 i bydel Søndre Nordstrand i Oslo

Vi gleder oss til Inspirasjonskonferansen 2019, som i år vil gå av stabelen 31. oktober og 1. november. Et av høydepunktene blir Neeta Myrseth Parmar og hennes workshop om kognitiv terapi ved lav selvfølelse.

– Men er det ikke det alt handler om, da, hvordan man har det med seg selv, svarer Parmar på spørsmålet om hvorfor selvfølelse er et viktig tema. – Jeg liker bedre ordet selvverdi, og det er tema jeg ble interessert i da jeg jobbet med ungdom og rusproblemer. Vi snakket sjelden bare om rus, vi snakket om hvordan de hadde det. Hvordan de følte seg, hva de tenkte om seg selv, og om hvordan andre så på dem.

Grunnleggende leveregel

– Selvverdi er en verdi som påvirker alt annet her i livet, mener Parmar. – Livet er ikke noen dans på roser, det vil bli motgang og kriser, men vår holdning til oss selv, vår selvverdi ligger til grunn for hvordan vi står i det vi møter. Har vi en sunn og god selvverdi, og i utgangspunktet tenker godt om oss selv, kan vi takle det meste, enten det er samlivsbrudd eller dårlige karakterer. Hvis denne selvverdien har noen skår og sprekker, vil motgang kunne oppleves som et personlig nederlag.

Tredelt bilde

Parmar deler selvfølelse inn i tre deler. – Selvverdien er grunnholdningen, på samme måte som vi i kognitiv terapi snakker om grunnleggende leveregler. Selvtilliten er uttrykket. Det vi gjør, det vi utøver og presterer. Til sist har vi selvbildet som er våre karakteristikker av oss selv. Det er lett å se hvordan selvverdien påvirker alt dette. Vår grunnholdning vil påvirke hvorvidt vi opplever våre prestasjoner som suksessfylte eller middelmådige, eller hvordan vi forholder oss til det vi faktisk er. Om vi får en firer på karakterkortet og vi har en grunnleggende holdning om at vi er gode nok, kan det at vi kanskje ikke er så fornøyd med firer’n være mindre viktig, fordi vi vet at vi i oss selv er gode nok. Hvis firer’n derimot utløser tanker som at «det er noe galt med meg, jeg burde fått bedre», da er det vanskeligere å tenke at det er greit. På samme måte er det med selvbilde. Det er langt enklere å takle et par ekstra kilo om du i utgangspunktet tenker godt om deg selv, smiler Parmar.

Populært tema

At selvfølelse er et tema i vinden er det lite tvil om. For tiden farter Neeta Myrseth Parmar landet rundt for å holde NFKTs fordypningskurs i nettopp kognitiv terapi ved lav selvfølelse. I tillegg møter hun på temaet i sin private praksis. Stadig kommer det flere og flere innom Parmar for å få hjelp med nettopp tanker rundt selvverdien. – Ikke sjelden er det voksne kvinner, du vet, vi som skal være så flinke i alt. Vi tenker ofte at «hvis jeg er nyttige så er jeg bra, men hvis jeg ikke er nyttig, hva er jeg da?» Samtidig er det stadig flere foreldre som tar kontakt på vegne av sine barn. Kanskje de har flyttet ut for å studere, og så kommer de hjem til jul og foreldrene ser hvordan prestasjonsjaget tar på.

Utgangspunkt for alt annet

Det er viktig å ta tak i disse tingene. Hvis man går og slurer med lav selvverdi, er det lettere at man utvikler påtrengende bekymring og hemmende angst. Og så kan det utvikle seg videre til nedstemthet og selvkritikk, og i verste fall depresjon. For mange er dette plager som har opphav i tanken om at man ikke er bra nok i utgangspunktet.

Praktisk rettet workshop

Det er fortsatt en stund til november og inspirasjonskonferanse, men Parmar gleder seg til å holde workshop om dette temaet, og hun lover at det vil bli praktisk rettet. – Det blir en smakebit av hvordan jeg bruker dette perspektivet i praksis, og så håper jeg det blir litt å tenke på for hver enkelt.

Tilbake til topp