28.04.2021

Inspirasjonskonferansen 2021 – Kronoterapi

Håvard Kallestad kommer til Inspirasjonskonferansen 2021. Kommer du?

Hovedtema på årets inspirasjonskonferanse er som kjent søvn. Håvard Kallestad kommer for å holde en workshop om å bruke kronoterapi i behandlingen av alvorlige syke pasienter.

Det er stor etterspørsel etter medikamentfrie behandlingstilbud for alvorlig psykisk syke pasienter. På Trondheim Sleep and Chronobiology Research Group (SACR), ved NTNU, der forsker Håvard Kallestad er leder, tar de i bruk kronoterapi. Dette skal Kallestad fortelle mer om på sin workshop på den første dagen av inspirasjonskonferansen 2021, altså 28. oktober. Vi har tatt en prat med ham for å få en liten snikkikk.

Kronoterapi

– Kronoterapi er ulike medikamentfrie tiltak der man manipulerer våken- og søvnrytmen til pasienten for å oppnå en terapeutisk effekt. Dette er spesielt aktuelt ved affektive lidelser, forklarer Kallestad. Fysiologiske prosesser som søvn, våkenhet, lys og mørke må jo kunne sies å være noe av det mest grunnleggende og “eldste” i vår menneskelige bevissthet, men likevel er dette et felt som først i det siste har blitt viet mer oppmerksomhet i terapeutisk sammenheng. – Vi har lenge visst om noen av disse effektene, slår Kallestad fast. – At søvndeprivasjon kunne gi gode effekter på pasienter med alvorlige depresjoner, ble for eksempel observerte allerede i etterkrigstiden. Likevel må man vel kunne si at dette fagfeltet ikke har fått den største oppmerksomheten i ti-årene som har gått siden, men nå ser det ut til at de er i ferd med å få en renessanse.

Lys og mørke

Innenfor feltet kronoterapi finnes flere ulike mulige tiltak. – Lysterapi er kanskje det mest kjente, og dessuten det best dokumenterte tiltaket. Det mest overraskende med akkurat lysterapi, er kanskje at det ikke blir tatt mer i bruk enn det det er, mener Kallestad. – Mørketerapi derimot, er mindre kjent, men har også vært i bruk i enkelte tilfeller siden slutten av 90-tallet, da særlig i forbindelse med enkelte varianter av bipolar lidelse. Akkurat dette er et felt det forskes mye på for tiden, blant annet vurderer man noe om mørketerapi trenger å involvere fullstendig mørke, eller om det egentlig først og fremst er snakk om fravær av blått lys.

Søvn

En annen side av kronoterapi, er det som innebærer styring av søvn, våkenhet og døgnrytme. – Blant annet har man sett at et døgns søvndeprivasjon har gitt raske lettelser i symptomer til alvorlige deprimerte pasienter. Ulempen med det er selvfølgelig at effekten forsvinner etter en natts søvn, men de siste årene har man kommet fram til ulike metoder der man kan forsterke og forlenge effekten av en slik styring. Dette vil bli grundig dekket på workshopen på inspirasjonskonferansen, forsikrer Kallestad.

Mer forskning

For tiden foregår mye forskning på disse feltene. Noe av det man ønsker å finne ut av er selvfølgelig hvordan og hvorfor kronoterapeutiske tiltak fungerer. – Hvis man kan klare å finne ut hvordan dette virker på pasienten, kan man kanskje også finne ut hva det er som opprettholder for eksempel depresjonen, og det er klart at det hadde vært veldig interessant, fastslår Kallestad. – Vi ønsker også å se nærmere på hvilke pasienter som har stor nytte av som slike tiltak, da det for eksempel er store individuelle forskjeller på hvor sterk påvirkning lys og mørke har på pasienter.

For å høre mer om de ulike tiltakene i kronoterapi og forskningen bak, meld deg på til Håvard Kallestads workshop «Kronoterapi. Bruk av kunnskap om det cirkadianske systemet til å lage intervensjoner som påvirker den biologiske klokken for å gi effekter på (alvorlig) psykisk lidelse», på den første dagen av Inspirasjonskonferansen 2021, altså 28. oktober. Se her for mer informasjon om program og påmelding til konferansen.

 

Tilbake til topp