28.04.2023

Inspirasjonskonferansen 2023 – Compassion Focused Therapy

Nedtellingen til årets store kognitive hendelse – Inspirasjonskonferansen 2023 – er i gang. En av dem som kommer er britiske Deborah Lee som skal snakke om Compassion Focused Therapy.

Konferansens andre dag, 20. oktober, sparkes nemlig i gang med et foredrag av nettopp Deborah Lee med tittelen «Compassion Focused Therapy for those who have been hurt and harmed by others: Using compassion focused therapy to help change the emotional context of traumatised lives.» Senere samme dag, holder hun en workshop om «The Compassionate Mind Approach to Recovering from Complex PTSD». Du kan lese mer om Deborah Lee nederst i saken.

Omsorg som utgangspunkt

Compassion. Ordet kan oversettes til norsk som medfølelse, omsorg. Men «compassion» rommer liksom mer, har en ekstra dimensjon, i forhold til de norske ordene vi prøver å matche det med. I utgangspunktet kan man jo si at det er en selvfølge at medfølelse og omsorg ligger i bunn av enhver form for terapi, men Dr. Lee har gått i bresjen for å bruke dette aspektet som et grunnleggende utgangspunkt i arbeidet med pasienter. – Det vi snakker om er å hjelpe pasientene til å få motivasjon til å ha omsorg for seg selv, sier hun. Det kan virke som en selvfølge at alle og enhver er motivert til akkurat det, men det vet vi jo at ikke stemmer. – Ut fra det perspektivet gir det ingen mening å bli i et voldelig forhold, eller andre situasjoner som åpenbart er ikke er bra for en. Men så er det denne stemmen som sier at du ikke er verdig. At du er dum, ikke elskbar, ikke fortjener bedre. All denne selvkritikken og skammen som forhindrer en i å ta grep man trenger i retning av bedre mental helse.

Omsorg for seg selv

Mangel på omsorg og medfølelse gjennom for eksempel oppveksten, kan ofte henge sammen med overgrep og omsorgssvikt. Men også i tilfeller der man lever i tilsynelatende gode og sunne omgivelser, med gode materielle vilkår og uten denne typen fysiske overgrep, kan mangelen på «compassion» sette dype spor. – Hvordan skal man vite hva det vil si å ha medfølelse for seg selv, hvis man aldri har opplevd å få det fra andre? Det er et retorisk spørsmål hun stiller, men absolutt på sin plass. – Det er jo ikke sånn at disse menneskene er ute av stand til å vise omsorg. Problemet er når de selv skal være på mottakerenden. Da må vi kanskje lære dem å være i den situasjonen, ved å bruke «bilder» som hvordan de selv tar vare på venner eller kjæledyr, for eksempel. Hvorfor skulle de behandle seg selv dårligere?

Veteraner med PTSD

Når det gjelder Compassion Focused Therapy, er det spesielt én gruppe Dr. Lee har jobbet mye med, nemlig veteraner med PTSD. – Det vi ser er at når det gjelder den gruppen veteraner som får behov for hjelp med PTSD, viser det seg at det er en overvekt av personer med oppvekst og bakgrunn der de har opplevd lite omsorg og medfølelse. Det sier noe om hvor viktig denne basen er med tanke på å utvikle psykisk motstandsdyktighet når man senere opplever traumatiske situasjoner som i krigshandlinger og annet.

På Inspirasjonskonferansen 2023

Inspirasjonskonferansen 2023 på Gardermoen 19. og 20. oktober, blir ikke første gang Deborah Lee har vært i Norge for å snakke om Compassion Focused Therapy. I sitt foredrag vil hun snakke om Compassion Focused Therapy og viktigheten av relasjoner. – Relasjoner både til terapeuten og til alle andre er viktige for mennesker overalt, men den aller viktigste relasjonen er den vi har med oss selv, påpeker hun. – Hvis vi ikke har «compassion» for oss selv, og tror på følelsen av at vi er verdige den omsorgen og medfølelsen vi som terapeuter ber pasienten om å gi seg selv, blir det vanskelig å nå gjennom med hvilken som helst type terapi. Følelser er sannhet, slår hun fast. – En pasient kan si «ja» og «det forstår jeg» til terapeuten, men hvis vedkommende ikke føler at det er sant, vil det aldri bli sant. Dette er noe av det hun vil snakke om i sitt foredrag. I workshopen vil hun jobbe med praktiske teknikker og metoder for å hjelpe pasientene med utgangspunkt i veteraner med kompleks PTSD.

Her kan du lese mer om Inspirasjonskonferansen 2023 og melde deg på.

 

Deborah Lee

Dr Deborah Lee is a Consultant Clinical Psychologist, Head of Berkshire Traumatic Stress Service and OPCOURAGE Integrated Services for Veteran Mental Health for the South East of England. She has pioneered the development of compassion focused therapy for trauma and PTSD and authored the best selling self help book, The Compassionate-Mind Guide to Recovering from Trauma and PTSD: Using Compassion-Focused Therapy to Overcome Flashbacks Shame, Guilt, and Fear (2013). New Harbinger, New York. Dr Lee has worked in the field of trauma for 30 years and collaborated with Professor Paul Gilbert for 25 years to develop de-shaming and effective treatment for the consequences of interpersonal, shame based trauma and, Complex PTSD. She has pioneered compassionate resilience as part of phased based treatment approaches for complex PTSD and has widely contributed to the dissemination of her clinical knowledge through writing, and delivering over 250 clinical workshops, keynote addresses, podcasts, in North & South America, Europe, Japan and Australia.

Tilbake til topp