31.05.2023

Inspirasjonskonferansen 2023 – Craig Steel

På dag to av Inspirasjonskonferansen 2023, nærmere bestemt fredag 20. oktober, kommer britiske Craig Steel. Han vil snakke om traumenes plass i psykosebehandlingen.

Craig Steel har gjennom klinisk arbeid og forskning, fokusert på utvikling og evaluering av psykologiske behandlinger for psykose. Han er spesielt interessert i å utvikle modeller som lar oss dykke ned i de psykotiske symptomene og forsøke å gi dem mening i form av å sette dem i sammenheng med traumatiske hendelser i livet til pasienten.

Traumer og psykose

– Det er stor forekomst av tidligere traumer i livet til mange psykosepasienter. Tradisjonelt har vi sett på disse som to separate ting, vi behandler den psykiske sykdommen psykose ved hjelp av legemidler, og så behandler vi traumene pasienten har vært utsatt for separat. Jeg har derimot vært interessert i å se om det faktisk er en sammenheng mellom traumet og psykosediagnosen, forteller Steel. I sin key-note på fredag formiddag vil han snakke mer om hvordan forskning på sammenhengen mellom psykosediagnoser og traumer har gitt oss mye ny innsikt, som igjen påvirker muligheten vi har for behandlingsformer. I workshopen han skal holde etter lunsj denne dagen, gir han en introduksjon i hvordan han jobber med traumer med psykosepasienter.

Gå i dialog med stemmen

Et konsept han bruker, er noe han kaller voice dialogue-tilnærmingen. – Når vi ser på hver enkelt av oss kan vi være enige om at vi egentlig ikke kan påstå at noen av oss har én personlighet, og at det er det. Vi har alle forskjellige sider og aspekter ved oss selv, flere ulike perspektiver i tankene og med det en indre dialog om enn på et ubevisst nivå. Pasienter med for eksempel en schizofreni-diagnose som hører stemmer, vil ofte ha en negativ dialog med denne indre stemmen. Også oppmuntret av helsevesenet som ofte vil si at de skal ignorere stemmen eller be den forsvinne. Vi tenker heller at det ikke nødvendigvis er sånn at disse stemmene har dårlige intensjoner, kanskje er det heller en del av deg, men at kommunikasjonen har blitt ødelagt. Istedenfor å ignorere stemmene ønsker vi heller å invitere til en respektfull dialog med stemmen. Resultatene varierer, det er Steel klar på, men ofte kan det komme gode ting ut av en slik samtale. – Ofte opplever vi at stemmen kan bli mer samarbeidsvillig, snillere. Og kanskje kan man oppdage at det stemmen sier ikke nødvendigvis er bokstavelig ment. Om stemmen for eksempel ber pasienten om å drepe seg selv, kan det kanskje vise seg ved nærmere undersøkelser at det ikke er en bokstavelig ordre, men at det er visse deler av pasientens personlighet den ikke liker.

Finnes ofte en link

I årevis har Steel engasjert seg i denne behandlingen av psykosepasienter, og han har en klar mening om hvorfor dette ble det han skulle fokusere på i sitt arbeid. – Vi vet at tidligere traumatiske hendelser og diagnoser som schizofreni er høyt linket, og vi kan ikke ignorere det. På avdelingen der jeg jobber, en kvinneavdeling for psykotiske pasienter, har for eksempel det store flertallet vært utsatt for seksuelle overgrep. Jeg ønsker at vi snakker om at psykose kan stamme fra traume heller enn å være en underliggende psykisk sykdom. Til forskjell fra PTSD der pasientene gjerne gjenopplever deler av sitt traume, kan vi ofte se en mindre direkte link mellom symptomer og traume hos psykosepasienter, men den er gjerne der om man ser nøye etter. For eksempel kan en av stemmene de hører være overgriperens stemme, selv om den snakker om ting som ikke har med overgrepet å gjøre.

Vil du høre Craig Steel snakke om dette og mer? Han er til stede på andre dag av Inspirasjonskonferansen 2023, fredag 20. oktober på Scandic Oslo Airport. Klokken 10.45 holder han sitt foredrag «Working with Trauma in Psychosis: How has research informed our practice», og etter lunsj holder han workshop 9 «Working with Trauma in Psychosis: An introduction»

 

Steel, Craig Craig’s clinical and research work has focussed on the development and evaluation of psychological treatments for psychosis. He has a particular interest in developing models than enable us to ‘make sense’ of psychotic symptoms within the context of the reaction to traumatic life events. Current research includes developing a ‘voice dialogue’ approach to working with distressing voice hearing experiences, working with a London refugee service to help evaluate trauma interventions and working with colleagues across Europe and the UK to evaluate an imagery-based intervention aimed at helping people diagnosed with bipolar disorder better regulate their mood. He is a member of the Scientific Committee of the British Association of Behavioural and Cognitive Psychotherapy and Associate Editor to the Journal Behavioural and Cognitive Psychotherapy. He is a Chartered Clinical Psychologist, a member of the Division of Clinical Psychology and a member of the Health and Care Professionals Council. He is also an accredited Cognitive Behavioural Therapist.

Tilbake til topp