31.08.2023

Inspirasjonskonferansen 2023 – Daniel Hamiel

Daniel Hamiel kommer til Inspirasjonskonferansen 2023. Foto: Aina Skoland

Tredje bølgen kognitiv atferdsterapi er godt i gang og allerede på vei videre. Dette skal israelske Daniel Hamiel snakke om på Inspirasjonskonferansen. Han mener det er like mye snakk om en måte å leve på, som en terapiretning.

En av talerne på Inspirasjonskonferansen 2023, på Scandic Oslo Airport 19. – 20. oktober, er Daniel Hamiel fra Israel. Han kommer for å snakke om det vi kaller «third wave kognitiv atferdsterapi», og innovasjoner innenfor det. Den tredje bølge kognitiv atferdsterapi er gjerne kjent for å være ACT, acceptance and commitment therapy. Hamiel trekker det imidlertid et hakk videre. – I ACT er man veldig opptatt av å slippe kontrollen, at det er essensielt for å bli fri. Jeg mener imidlertid at det å gi slipp på kontrollen helt betingelsesløst er noe som er veldig vanskelig for de fleste av oss. Jeg ønsker å i større grad gjøre pasientene bevisst på hva vi kan kontrollere, og hva vi ikke kan kontrollere, og så gå videre ut fra det. Vi lærer på mange måter pasienten en annen type kontroll, så sånn sett kan man si at vi har et ekstra fokus i forhold til ACT.

De viktige relasjonene

En av tingene han mener det er essensielt å få kontroll på er relasjonene våre. – Å ha genuine gjensidige forhold er viktig for vår mentale helse og velvære. Det gjelder i alle relasjoner vi har i løpet av livet, om så det bare er noen vi møter på gaten, at vi skal kunne gå med ryggen rak og føle oss likeverdig de vi møter. Har man ikke det er det viktig å jobbe med det som et grunnleggende aspekt av mental helse. Noe annet Hamiel fokuserer på, er sammenhengen mellom det fysiologiske og vår mentale helse. – Jeg jobber mye med mindfullness, tilstedeværelse og grunnleggende ting som pust og muskelavspenning. Når jeg jobber med barn, kan det ta form av leker som en versjon av den klassiske barneleken «Simon Says» der vi får barna til å fokusere på stramme og slappe av i spesifikke muskelgrupper. Da oppdager de fort at hvis de er veldig anspente og overivrige etter å gjøre alt riktig, blir det vanskeligere å utføre. På samme måte er det vanskelig hvis de ikke følger med eller ikke legger inn energi i det hele tatt. Etter bare noen minutter er hele gruppen bedre regulert og kan ta bedre kontroll over kroppen på denne måten. Det er gjerne en aha-opplevelse for barna.

Pust, et godt verktøy

Pust er også viktig for Hamiel, og det kan kanskje fremstå som overraskende når hans hovedfokus er mental helse. Selv synes han ikke det. – Hvis du har en plutselig ubehagelig opplevelse, så er raskere pust noe av det første kroppen setter i gang. Hvis du så ikke har noe som forteller hjernen din at den kan slappe av og puste roligere igjen, vil du fortsette å være i anspent modus. Hjernen din vil gjerne lure deg til å tro at du fortsatt er i fare. Dersom du da har teknikker til å ta kontroll over pusten, og roe den ned, vil du kunne overbevise hjernen din om at faren er over. På samme måte er for eksempel meditasjon en måte å trene hjernen på med tanke på å ta kontroll over hva du gir oppmerksomhet og ikke.

Foredrag og workshop

Daniel Hamiel vil ha et key note fredag formiddag på Inspirasjonskonferansen med tittelen «Innovations in 3rd wave CBT beyond Acceptance and Commitment Therapy (ACT)- how to work and create change simply and deeply», og senere samme dag en workshop som er kalt «Low intensity 3rd wave CBT interventions for children and adolescents – a practical view». I begge disse vil han være opptatt av tilstedeværelse, øvelser og tredje bølge med kognitiv atferdsterapi som en måte å leve og å sette det fysiologiske og mentale i sammenheng.

Husk å melde deg på konferansen. For mer informasjon og påmelding, gå hit.

Om foreleseren:

Danny Hamiel, Ph.D, Associate Clinical Prof., Reichman University, Herzlyia, Israel. Danny Hamiel is the director of the educational intervention unit of the Cohen-Harris Resilience Center (Tel-Aviv, Israel), and Associate Clinical Professor at the Baruch Ivcher School of Psychology, Reichman University Herzliya, Israel and a supervisor in the clinic there. At the Cohen-Harris Resilience Center he leads the School Resilience Program, endorsed by the Ministry of Education as part of the national educational curriculum in Israel. Prof. Hamiel is a supervisor clinical and medical psychologist. He teaches third wave and Low intensity CBT workshops in Israel and abroad. Currently, Prof. Hamiel is also involved in developing and implementing other resilience programs in the community: With physicians in hospitals and in primary care, with autistic children and with the elderly. He is a pioneer in developing internet protocols for treating a variety of psychological disorders.

 

Tilbake til topp