28.11.2022

Inspirasjonskonferansen 2023 – hold av datoen!

Vi er kanskje bare så vidt ferdige med Veilederkonferansen 2022, men er allerede godt i gang med planleggingen av Veilederkonferansen 2023 og Inspirasjonskonferansen 2023. Hold av datoene!

19. – 20. oktober 2023 avholder vi Inspirasjonskonferansen 2023 i vante omgivelser på Scandic Oslo Airport. Årets hovedtema for konferansen er traumer, noe som vil bli belyst fra flere vinkler av både norske og internasjonale foredragsholdere.

Som vanlig vil de to dagene bestå av tre key note foredrag før lunsj, og flere ulike workshops man kan velge mellom etter lunsj. Blant bidragsyterne for konferansen er navn som Deborah Beidel, Leo Wolmer, Kerry Young, Daniel Hamiel, Daniel Steel, Jo Magne Ingul, Marit Singsås, Hans Nordahl, Per Jostein Matre og Leif Edward Ottesen Kennair. På torsdag kveld dekkes det selvfølgelig opp til høytidelig festmiddag, der det pleier å bli mye latter og moro sammen med måltidet.

Mer informasjon og mulighet for å melde seg på konferansen, finner du her.

I forbindelse med Inspirasjonskonferansen, avholdes også Veilederkonferansen 2023 på samme hotell, 18. oktober 2023. Programmet her er ennå ikke helt klart, men det vil bli lagt ut informasjon om både det faglige innholdet og middagen på kvelden, her.

Tilbake til topp