29.09.2023

Inspirasjonskonferansen 2023 – Kognitiv miljøterapi og dialektisk atferdsterapi på barnevernsinstitusjoner

Foto: Privat

Inspirasjonskonferansen 2023 har et program fullspekket med det nyeste av forskning på vårt fagfelt, men også erfaringer fra den kliniske hverdagen. Som i workshopen Kognitiv miljøterapi og dialektisk atferdsterapi på barnevernsinstitusjoner – forskjeller og likheter.

I 2012 startet en pilotstudie, ledet av psykolog Tore Aune, som omhandlet innføringen av kognitiv miljøterapi i barnevernsinstitusjoner. Kollen Ungdomsbase i Vestnes der psykiatrisk sykepleier, Bent-Åge Stenberg jobber, og Karienborg Ungdomsheim, der spesialutdannet barnevernspedagog/miljøterapeut og fagkoordinator Marit Lie Singsaas har sitt arbeidssted, var to av institusjonene som var inkludert i studien. Begge institusjoner ligger under Bufetat.

Tilbakeblikk og erfaringsdeling

For både Stenberg og Singsaas var det på den tiden nytt å jobbe etter kognitiv metode, men siden har de begge blitt godkjente kognitive terapeuter og veiledere. På inspirasjonskonferansen ser de tilbake og reflekterer over forskjeller og likheter i hvordan de nå jobber på sine respektive arbeidsplasser, et drøyt tiår etter oppstart av pilotprosjektet. – Vi har nok utviklet oss i litt ulik retning, samtidig som vi har mange likheter og sammenfallende erfaringer i bunn, forklarer Stenberg. Som tittelen på workshopen de to skal holde, Kognitiv miljøterapi og dialektisk atferdsterapi på barnevernsinstitusjoner – forskjeller og likheter, tilsier, har Kollen og Karienborg utviklet noe ulike praksiser over tid. Dette er noe de vil reflektere over og gå i dybden på erfaringene i løpet av denne workshopen. Vi tok en prat med Bent-Åge Stenberg i forkant.

Ønsket kompetanseheving

– Der Karienborg har innført dialektisk atferdsterapi, har vi jobbet med kognitiv miljøterapi, forklarer han. – Det betyr selvfølgelig at vi jobber etter litt ulike modeller, men felles for oss begge er det at innføringen av en felles retning å jobbe etter har gitt store fordeler. Stenberg har vært ansatt ved Kollen Ungdomsbase siden 2001, så han har sett en helt klar positiv utvikling etter at de startet opp med opplæring i kognitiv miljøterapi. – Da jeg begynte på Kollen Ungdomsbase hadde vi en atferds terapeutisk tilnærming med belønnings-systemer for positive valg. Da pilotprosjektet startet opp i 2012, ble Kollen Ungdomsbase og Karienborg ungdomshjem valgt ut til å starte opplæring i Kognitiv terapi, og alle ansatte fikk tilbud om å delta. Siden har vi opprettholdt opplegg med opplæring og veiledning.

Terapi i hverdagen

Kollen og Karienborg er ikke de eneste institusjonene som har gått inn for et felles kompetanseløft for de ansatte, og nettopp det er noe Stenberg har satt pris på. – Det tar veldig lang tid å bygge opp, men det at vi alle har et felles språk og en måte å jobbe etter, har gjort oss langt bedre rustet til å ivareta barna og ungdommene som kommer hit. Beboerne på Kollen ungdomsbase er mellom 13 og 18 år, og de blir typisk på enheten i rundt et år. – Ungdommene som kommer hit gjør det på bakgrunn av store omsorgsbehov og psykososiale vansker, ikke diagnoser. Likevel er det mange av ungdommene våre som sliter med psykiske helseproblemer som angst, lettere depresjon, spisevansker og selvskading. BUFETAT sine institusjoner er ikke helseinstitusjoner, men sosialfaglige institusjoner med hovedsakelig pedagogisk personell. Vi følger ofte ungdommene våre til samtaler på BUP, men i det daglige må vi forholde oss til ungdommer med ulike psykiske helseplager, og det krever kunnskap og kompetanse. Da er det bra å ha verktøy og gode tiltaksplaner å jobbe etter. Vårt terapeutiske rom er sjelden et kontor der vi sitter på hver side av et bord og har en strukturert samtale. Vi kan ha terapeutiske samtaler på stua, kjøkkenet, på sengekanten, i bilen, under en gåtur eller under en aktivitet. Det er hverdagen.

En måte å møte ungdommen på

Med dette som utgangspunkt er Stenberg takknemlig for den høye utdanningstettheten de har på Kollen når det kommer til kognitiv miljøterapi. – For oss er det ikke bare en metode og teknikk. Det er en holdning og en måte å snakke til ungdommen på. En måte å møte dem og være sammen med dem på, noe som gjennomsyrer hele institusjonen. Når et barn eller ungdom kommer til oss kan de oppleves som oppfarende og være utagerende, men etter en stund vil de ha godnattaklem, og da vet vi at relasjon og tillit er etablert som er en forutsetning for kognitive intervensjoner.

Dele praktiske erfaringer

Over det siste drøye tiåret har de samlet mange erfaringer både på Kollen og Karienborg. Disse vil de dele med tilhørerne på Inspirasjonskonferansen 2023. – Jeg gleder meg til å forklare hvordan vi bruker grunnleggende teorier og kognitive teknikker i vår hverdag, men også høre mer om hvordan Karienborg jobber i sin hverdag, avslutter Stenberg.

For mer om program og påmelding kan du lese her.

 

Om bidragsyterne:

Bent-Åge Stenberg er psykiatrisk sykepleier og godkjent veileder i kognitiv terapi. Han har erfaring med kognitiv miljøterapi fra Kollen Ungdomsbase i Vestnes som drives av BUFETAT

Mari Lie Singsaas er spesialutdannet barnevernspedagog/miljøterapeut og fagkoordinator ved Karienborg Ungdomsheim (Bufetat). Godkjent veileder i kognitiv terapi.

Tilbake til topp