22.06.2023

Inspirasjonskonferansen 2023 – Leo Wolmer

En av dem som vil dele sin kunnskap på Inspirasjonskonferansen 2023, er israelske Leo Wolmer. Han stiller blant annet spørsmålet: What doesn’t kill us makes us stronger: Is it true?

Så er det sant? – Det er i hvert fall et veldig viktig spørsmål som klinikere og forskere har diskutert i mange år, men et av problemene har vært at vi ikke har hatt gode data på dette feltet, forklarer Wolmer. Etter en studie som startet på 90-tallet, der Wolmer og flere rundt om i verden har hentet inn data i etterkant av store kriser og katastrofer, som krig, jordskjelv og så videre rundt om i verden, mener Wolmer at man nå kan gi et ganske klart svar på det spørsmålet. – Det finnes mange komplekse elementer knyttet til denne studien, men ja, vi kan gi et klart svar på spørsmålet, sier han. Svaret kommer vi tilbake til.

Workshop om å jobbe med atleter

Etter lunsj den 19. oktober, den første dagen av Inspirasjonskonferansen 2023, vil Wolmer ta opp helt andre temaer når han gir workshopen The intersection between CBT and psycho-dynamic skills in working with athletes. – Idrett har vært viktig i mitt liv, og jeg har jobbet mye med elite-idrettsutøvere fra hele verden. Dette er personer som er under et tungt og konstant press. I stor grad kan vi jobbe med dette innenfor kognitiv atferdsterapi, men for enkelte av spørsmålene disse idrettsutøverne sliter med, har vi nytte av å gå dypere ned ved hjelp av psykodynamisk metode. I workshopen vil han snakke om hvordan han konkret jobber med dette på daglig basis.

Fusjonerer behandlingsretninger

Det er i det hele tatt et fellestrekk gjennom Wolmers karriere, å hente inn inspirasjon fra ulike disipliner for å komme opp med nye og innovative behandlingsmetoder. – Jeg har et veldig bredt interessefelt og har jobbet med både idrettsutøvere, barn og familier, for å nevne noe. Det jeg ofte har sett i mine arbeider har vært at når vi fusjonerer ulike disipliner kan vi komme opp med nye og spennende resultater.

Psykisk helse til skolebarn

Et av disse spennende prosjektene vil Wolmer, sammen med kollega Daniel Hamiel, som også kommer til Inspirasjonskonferansen 2023, og Tore Aune, også snakke om i Drammen i august i år. Der er de en del av et utdanningsopplegg for ansatte som jobber på barn- og unge feltet i kommunehelsetjenesten. Temaet har sitt utspring i et prosjekt Wolmer jobbet med på starten av 90-tallet. – Etter det store jordskjelvet i Tyrkia forsøkte vi å hjelpe, men vi oppdaget fort at vi kom til kort når det gjaldt tilgangen på psykologer og terapeuter for alle de som var rammet av et stort traume. Da kom vi opp med det som den gang var veldig innovativt og uprøvd, nemlig å trene opp lærere og skolepersonell til å stå for mye av utøvelsen av den nødvendige terapien. Senere utviklet vi det videre til at disse pedagogene også sto for forebyggende terapeutiske aktiviteter, med mål om å bygge opp barnas psykologiske motstandskraft. Arbeidet har blitt bekreftet ved studier som har vist at barn og unge som har fått denne typen forebyggende helsehjelp, har stått stødigere når traumatiske situasjoner har oppstått.

Også i Norge trenger barna motstandskraft

Så kan man selvfølgelig stille seg spørsmålet: Har norske barn det samme behovet for denne forebyggende aktiviteten som barn som lever i mer utsatte deler av verden? – Vi jobber med å bygge motstandskraft i hverdagslige situasjoner som alle barn opplever. Det kan være tap, eksamenspress, sosialt press og sånne ting, men vi vet også at det for eksempel nå kommer stadig flere barn med traumer i bagasjen, som flyktninger fra Ukraina. Verden føles også som et mer utrygt sted for barn og unge i flere land i Europa i dagens situasjon med krigen så tett på. Har de denne psykologiske motstandskraften i bunn vil de også stå sterkere om de er så uheldige å bli utsatt for større typer traumer senere i livet. Også her i Drammen vil Wolmer få nytte av sin kunnskap om å blande ulike disipliner, her vil han ta i bruk både kognitiv atferdsterapi og Acceptance and Comittment Therapy (ACT).

What doesn’t kill us makes us stronger, does it?

Wolmer er altså engasjert på mange ulike felter, men for å komme tilbake til utgangspunktet, så er altså spørsmålet om hvorvidt det er sannhet i uttrykket What doesn’t kill us makes us stronger, sentralt i hans forskning. Og svaret? Det får du på Inspirasjonskonferansen 2023, på Gardermoen 19. – 20. oktober.

Her finner du mer informasjon og mulighet for påmelding.

 

Om Leo Wolmer:

Leo Wolmer, Ph.D, Associate Prof., Reichman University, Herzlyia, Israel. Prof. Wolmer is a children and adults clinical psychologist. He directed the research unit at the Cohen-Harris Resilience Center and at the National Urban Preparedness and Resilience Program implemented in 18 local authorities under the Ministry of Home Front Defense. He has published over 60 articles and chapters in professional literature, and has edited the book on post-trauma of children for the Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America. Prof. Wolmer is considered a pioneer in developing the paradigm in which educators are empowered to serve as clinical mediators to reduce mental illness following traumatic mass exposure. Together with Prof. Hamiel he applied this model to develop the coping ability and mental resilience of students from kindergarten to high school nationwide. Prof. Wolmer’s research deals with the development of personal resilience, the assessment of the defensive style of children and adolescents, the development of post-trauma and its consequences, as well as clinical skills at the individual, family and organizational level.

 

Tilbake til topp