30.08.2021

Inspirasjonskonferansen – Digitale hjelpemidler

Foto: Aina Skoland

Pandemitiden har skutt fart i utviklingen og bruken av digitale hjelpemidler, også i terapien. I workshopen «digitale hjelpemidler» på Inspirasjonskonferansen 2021, tar vi en oppsummering av erfaringer og muligheter.

– For noen har verktøy som videosamtaler og telefon i terapien vært noe man har blitt nødt til å ta i bruk i pandemien, mens for andre har det vært en del av den naturlige utviklingen i lengre tid, påpeker psykologspesialist Arne Repål. Han skal holde workshop om digitale hjelpemidler på Inspirasjonskonferansen 2021 sammen med klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie, Marit Mørch Jacobsen. Duoen har fordypet seg i temaet i lengre tid, og uken før konferansen avholder de en pilot av det nye fordypningskurset til NFKT, om nettopp Terapi på Nett.

Kommet for å bli

– Vi tror jo ikke at det vil bli sånn at alle vil ha terapi via digitale kanaler i fremtiden. Likevel er det ingen tvil om at digitale verktøy, som rommer alt fra selvhjelpsprogrammer der pasienten bare kommuniserer med en chatbot, til digitale grupper, eller samtale mellom terapeut og pasient på telefon, har kommet for å bli. Digitale hjelpemidler kan med andre ord fungere som bindeledd mellom pasient og terapeut i ulike grader, og gi oss flere valgmuligheter i fremtiden. Denne høsten innfører vi for eksempel veiledet internettbehandling i form av eMestring som en del av tilbudet i Helse Sør-Øst, sier Repål som til daglig jobber ved sykehuset i Vestfold, og som har utviklet et program til bruk i rusbehandling, som nylig har vært prøvd ut i en pilotstudie. Han er imidlertid klar på at denne typen hjelpemidler må være noe både pasient og terapeut er komfortable med. – Man kan ikke tvinge denne typen terapi på pasienten.

Ulike erfaringer

Samtaler og undersøkelser har vitnet om svært ulike tilbakemeldinger fra både terapeuter og pasienter. – Noen som har tatt disse hjelpemidlene i bruk ut av nødvendighet det siste halvannet året, har blitt positivt overrasket, mens enkelte har funnet ut at det ikke var noe for dem. Andre igjen hadde videosamtaler som en naturlig del av terapien, allerede før pandemien, oppsummerer Repål, som også viser til en undersøkelse utført av Helsedirektoratet allerede i 2018, der så mye som 86 prosent av respondentene var positive til bruk av helsetjenester levert på digitale plattformer. – På workshopen vi skal ha på Inspirasjonskonferansen ønsker vi å oppsummere, inspirere og se på mulighetene, men også de potensielle utfordringene, og hvordan man kan takle dem. Deltakerne på workshopen vil helt sikkert også ha ulike erfaringer på dette feltet fra tidligere, så vi gleder oss til en spennende samtale.

For mer informasjon og påmelding til Inspirasjonskonferansen, se her.

Tilbake til topp