30.06.2021

Inspirasjonskonferansen: Metakognitiv terapi for depresjon

På en workshop på Inspirasjonskonferansen i oktober, vil Roger Hagen legge fram resultater fra NTNU-studien «Metakognitiv terapi for depresjon».

Roger Hagen er psykologspesialist, professor ved psykologi ved UiO/NTNU og forsker ved Modum Bad. Sammen med kolleger har han studert effekten av metakognitiv terapi for depresjon. 29.oktober forteller han om ulike resultater knyttet til studien i en workshop på Inspirasjonskonferansen 2021.

Tanker i loop

– Det er ikke noe problem å gjøre en deprimert person enda mer deprimert, slår Hagen fast. – Det er bare å grave seg ned i tankekjøret sammen med personen. Ved depresjon er det jo gjerne nettopp det som er problemet, at vedkommende bruker mye tid på negative tanker om seg selv. Tanker vi for så vidt alle kan ha, men det er når disse tankene går i loop, og vi ikke klarer å slippe taket i dem, at vi ender opp med problemer. Spørsmålet er derfor hva man gjør med alle disse tankene. Hagen mener altså at det viktige ikke er hvilke tanker som farer gjennom hodet, men heller hvordan man forholder seg til dem. – Det vi ønsker er at man skal utvikle en evne til å akseptere at tankene er der, og la dem passere, heller enn å la seg skremme eller henge seg opp i de slitsomme tankene. Dette er en ferdighet vi kan hjelpe personen med å trene opp over tid. På den måten kan man også si at vi ønsker å lære opp personen til å hjelpe seg selv.

Spennende studie

Metakognitiv terapi for depresjon var en studie som spesifikt så på effekten av behandling med metakognitiv terapi for pasienter med depresjon. Studien Hagen og kollegaene gjennomførte varte i to år, men pasientene ble fulgt opp i ytterligere tre år etter avslutning. – Vi ønsket blant annet å se på prediksjoner for hva som kunne gjøre den enkelte pasient bedre, i tillegg til prediksjoner for tilbakefall. Det har blitt publisert mange artikler fra denne studien, og hvis du ønsker å høre mere om disse og dessuten få tips til hvordan du kan behandle depresjon med metakognitiv terapi, kan du registrere deg på workshop 10 på Inspirasjonskonferansen 2021 der Hagen vil snakke om nettopp dette. For mer informasjon om Inspirasjonskonferansen 2021, inkludert påmelding og registrering til workshops, se her.

Tilbake til topp