27.11.2020

Inspirasjons- og veilederkonferansen 2021 – Hold av datoen!

Det finnes lys i tunnelen. Hold av dato for Inspirasjonskonferansen/Veilederkonferansen neste år! Foto: Aina Skoland

2020 er året der lite gikk som planlagt, så la oss heller se framover. Veilederkonferansen og inspirasjonskonferansen 2021 er nå under planlegging. Hold av 27. til 29. oktober 2021.

2021 er det klart for inspirasjonskonferansen til NFKT. Også i år blir den holdt på Scandic hotell Gardermoen Airport, og datoen er 28. og 29. oktober.

Søvn og ACT på Inspirasjonskonferansen

– Vi er godt i gang med planlegging av neste års store konferanse, forsikrer Ivar Elvik, som sitter i styret i NFKT, og leder planleggingen av inspirasjonskonferansen. – Hovedtema for konferansen i 2021 vil være søvn, både generelt og i forhold til forskning og intervensjoner, men også med tanke på spesielle grupper, som for eksempel psykosepasienter. Samtidig vil vi også ha et undertema der vi vier ACT litt ekstra oppmerksomhet.

Programmet de to dagene vil som vanlig bestå av tre hovedtaler og fem workshops hver dag, og allerede nå er noen av bidragsyterne fastsatt. – Vi har fått på plass store navn som Professor Michael Gradisar, fra Flinders University i Australia som er en toneangivende internasjonal forsker på søvn hos barn og undgdom. I tillegg har vi ledende fagpersoner fra Norge, som Professor Mari Hysing fra Universitetet i Bergen og Elizabeth Barret fra NORMENT, et Senter for fremragende forskning (SFF). På ACT har vi dessuten fått med oss Rikke Kjelgaard fra Danmark, som selv sier at hun lærer terapeuter å bli «authentic and brave badasses».

Tanker på Veilederkonferansen

Tradisjonen tro vil også veilederkonferansen bli avholdt i forbindelse med inspirasjonskonferansen. Den går av stabelen 27. oktober 2021 på samme sted. – Vi hadde planlagt en god veilederkonferanse for 2020, men den utgår som kjent dessverre, påpeker Elvik. – Derfor tar vi med oss de samme foredragsholderne over til neste år, og beholder temaet som var “tanker sett fra forskjellige faglige perspektiver”. Leif Edward Ottesen Kennair vil ta for seg evolusjonsperspektivet, Sverre Urnes Johnson vil snakke om tanker i et metakognitivt perspektiv, og Erlend Aschehoug vil foredra fra et skjemaperspektiv.

Digital gave til veilederne

Selv om vi allerede kan begynne å se fram til disse konferansene i slutten av oktober neste år, ønsker NFKT også å gi veilederne et plaster på såret for at årets veilederkonferanse utgikk. – Vi har fått med oss selveste Christine Padesky, og vil i samarbeid med henne presentere en live digital workshop for alle veilederne våre, forteller Elvik. Mer informasjon om dette blir sendt ut til veilederne.

 

Tekst: Aina Skoland

Tilbake til topp