27.06.2019

Inspirasjonskonferansen workshop – Et atferdseksperiment

Leif Edward Ottesen Kennair

Leif Edward Ottesen Kennair er tilbake med fordypningskurs i Atferdseksperimenter og eksponeringsterapi.

På inspirasjonskonferansen for to år siden holdt Leif Edward Ottesen Kennair en workshop i eksponeringsterapi. Da så han et behov for å gå i dybden på teknikker og metoder i hverdagsterapien, så i år gjør han nettopp det.

Leif Edward Ottesen Kennair er professor i psykologi ved NTNU, psykologspesialist og veileder i kognitiv atferdsterapi, og han er et kjent ansikt på Inspirasjonskonferansen til NFKT. – Forrige gang hadde jeg en workshop om eksponeringsterapi. Da så vi på helt grunnleggende atferdsterapeutisk behandling med eksponering, men det kom fram at mange terapeuter i liten grad differensierer mellom atferdsterapi der man prøver å finne habitueringssituasjoner, og atferdseksperiment der man søker å teste pasientens tanker og forståelse av disse, forklarer Kennair. – Nå er jo for så vidt ikke det et stort problem i praksis, det er liten fare for at man gjør noe galt i behandlingen, men jeg tenker likevel at en terapeut kan være mer effektiv med god kunnskap over metoder og begreper. Man kan fort gå glipp av gode refleksjoner og best mulig effekt hos pasienten om man som terapeut ikke har full oversikt over teknikkene man bruker.

Basiskunnskaper for hverdagsterapeuter

Med årets workshop slår Kennair også et slag for solide basiskunnskaper. – Dette er ikke en supervanskelig workshop med fancy vitenskap og siste nytt fra forskningen. Vi snakker her om en klinikknær oppfriskning av det grunnleggende for hverdagsterapeuter, og ut fra hva jeg erfarte forrige gang på Inspirasjonskonferansen, så kan det være vel så matnyttig som noe annet.

Eksponeringsterapi er viktig for mange

Og at kunnskapen Kennair søker å dele med sitt publikum er nyttig, er det ingen tvil om. – Ca. 1/5 av befolkningen har en form for fobi, med varierende alvorlighetsgrad. En stor andel av dem igjen, kvier seg for å gjøre noe med det fordi det er ubehagelig å ta tak i det. Likevel er det en lite holdbar strategi i lengden å unngå det man er redd for. Enkelte kan nok bagatellisere angst, men for mange er problemet stort nok til at det påvirker livskvaliteten i betydelig grad. Samtidig er fobier også relativt lett å behandle, og vi vet at eksponeringsbehandling er effektivt i så måte. Dermed fremstår det som en fornuftig investering i tid å bli trygg på disse metodene, påpeker han.

Praktisk og klinikknært

Atferdseksperiment vs. eksponering vil bli et av temaene på årets workshop, på samme måte som forskjellige metoder til forskjellige lidelser, og grunnleggende terapiforståelse og teknikk vil være det. Det vil bli gruppeoppgaver og øvelser i å utvikle gode atferdseksperiment. Denne workshopen vil bli avholdt den første dagen av Inspirasjonskonferansen 2019, altså torsdag 31. oktober.

 

Tilbake til topp