18.12.2017

Internettbehandling av depresjon

internettbehandling

Depresjon er en av de store folkeplagene på verdensbasis. Derfor er det viktig å få best mulig kunnskap om hvordan terapi egentlig fungerer, og hvordan vi kan utføre den mest mulig effektivt.

Vi vet lite om hvordan terapi egentlig fungerer, påpeker professor Edward Watkins i et av sine innlegg på NFKT Inspirasjonskonferansen 2017 på Gardermoen i begynnelsen av november. Watkins er tilknyttet the Mood Disorders Centre, University of Exeter, og sammen med teamet sitt der gjør han blant annet studier av internettbehandling av depresjon.

Mangler kunnskap
– Selv om behandlingen kan ha gode resultater kan vi egentlig ikke sette fingeren på hva det er som fungerer. Hvis vi derimot hadde visst akkurat hvilke elementer av behandlingen som er mest effektive i behandling av depresjon, og hvilke som fungerer best ved angstlidelser, kunne vi ha satt sammen skreddersydde og effektive behandlingspakker for den enkelte pasient. Vi trenger å forstå mer om hva som opprettholder psykiske helseproblemer, for da kan vi også skjønne hva som kan være til hjelp.

Stort problem
Og det er ikke et uvesentlig spørsmål. På verdensbasis vil, ifølge Verdens helseorganisasjons siste rapport fra 2017, hele 4,4 % til enhver tid ha en depressiv episode. Av disse regner vi med at kun en tredjedel blir helt friske gjennom psykologisk behandling, og halvparten vil oppleve nye episoder med depresjon i framtiden, for tilbakefallsrisikoen er stor. Altså er det ingen tvil om at vi trenger mer effektiv behandling som kan nå ut til flere mennesker.

Internettbehandling
Et av områdene som er i sterk utvikling er internettbehandling. – Internettbehandling er gjerne lettere tilgjengelig for brukeren, og man kan nå flere mennesker med færre behandlere, påpeker Watkins. – Studier viser dessuten at behandling online i mange tilfeller kan gi like gode resultater som behandling ansikt til ansikt. Det er bare én av grunnene til at internettbehandling er veien Watkins og hans team har valgt å gå når de har satt i gang studier for å se på effekten av de enkelte elementene i behandlingen. – Når man gjør behandling ansikt til ansikt blir det vanskelig å avgrense de forskjellige elementene. Man vil uvegerlig bruke flere elementer parallelt, og behandlerens personlige egenskaper og tilstedeværelse vil selvsagt også spille inn. Internettbehandling gir større muligheter for å isolere enkeltelementene i behandlingen, som for eksempel aktivitetsplanlegging, funksjonell analyse og avspenningstrening. Denne muligheten for å avgrense tiltak gir igjen grunnlag for å finne svar på spørsmål som hvordan man skal legge opp behandlingen av forskjellige lidelser, hvilke pasienter som responderer best og hvilke aspekter av terapien som pasientene foretrekker.

Spennende forskning
I disse dager er Watkins og hans team i ferd med å avslutte en studie med 768 pasienter der internettbehandling har vært brukt på denne måten. – Denne studien er bare begynnelsen på vår forskning på feltet, påpeker Watkins. – Om et års tid kan vi se på resultatene, for så å gjøre videre studier. Forhåpentligvis kan vi en gang i fremtiden sitte igjen med mer effektiv behandling, både ut fra hvilke elementer vi inkluderer i behandlingen, og måten den blir utført på.

Tilbake til topp