05.07.2016

INTROMAT er kåret til IKT-fyrtårn

Prosjektet Intromat nådde nylig fram i Forskningsrådets kåring av IKT-fyrtårn, og kan derfor bruke 48 millioner kroner til å utvikle morgendagens behandlingsmetoder på nett de neste seks årene.

Prosjektleder for Intromat er Tine Nordgreen, psykologspesialist og 1. ammanuensis på Universitetet i Bergen. Hun tar med seg erfaringene fra prosjektet eMeistring som hun har jobbet med som en del av forsknings- og Utviklingsarbeidet på Haukeland.

«Vi vil inkludere kogntiv trening for ADHD».

Internettbehandling
Vi har holdt på med internettbehandling i 3 år via eMeistring, men har opplevd at løsningen ikke har vært tilstrekkelig fleksibel og skalerbar for videre utviklingsarbeid, forteller Nordgreen. — Vi har derfor lenge ønsket å utvikle neste generasjon behandlingsløsning, så da Forskningsrådet kom med denne utlysningen som hadde fokus på teknologi innen helse, utarbeidet vi en søknad.

Intromat var ett av nesten 80 prosjekter som søkte for et år siden, men nylig ble det klart at de var med inn i siste runde. — Som én av 6 prosjekter i innspurten visste vi jo at vi var i toppen, men at vi faktisk fikk tildelt midler sammen med to andre prosjekter visste vi ikke før dagen før det ble annonsert, så det har vært spennende uker, forteller Nordgreen.

Store muligheter
— Nå skal vi sette sammen en god organisasjon med representanter både fra helse og teknologi, privat og offentlig, før vi gyver løs på arbeidet fra høsten av. Akkurat hvordan systemet vil se ut når prosjektperioden går ut om 6 år vet vi jo ikke enda, men i første omgang sikter vi mot behandling av angst, depresjon og bipolar lidelse, og vi vil dessuten inkludere kognitiv trening for ADHD, samt hjelp til kvinner som har hatt kreft.

Dagens internettbehandling innebærer en kartleggingssamtale med en behandler før pasienten får tilgang til systemet. Når de så logger seg på, finner de tekst, spørreskjemaer og øvelser, samt ukentlig elektronisk kommunikasjon med terapeuten. Det er terapeuten som ut ifra klinisk skjønn styrer progresjonen i behandlingen. I teknologien ligger det også muligheter vi ønsker å realisere i Intromat, som sensorer som kan melde om aktivitetsnivå og stemmegjenkjenning som kan tenkes å plukke opp om man er på vei inn i en ny manisk fase.

«Vi må kunne dokumentere effekten av helseteknologi».

Forskning
Helseforskning er en stor bit i dette prosjektet. — Vi må kunne dokumentere effekten av helseteknologi for at den skal tas i bruk i helsetjenestene, påpeker Nordgreen. — Noe av det vi vil bruke midlene fra Forskningsrådet til er dermed doktorgrader, både innen helse og IT. Blant annet ser vi for oss en grad innenfor hvert av de aktuelle diagnosefeltene, og på IT-siden vil vi arbeide med temaer som kunstig intelligens, integrasjon og brukeropplevelse.

Det er langt fram, men på sikt håper vi at resultatet av prosjektet kan nå ut til brukerne via både privat og offentlig helseinstitusjoner, avslutter en engasjert Nordgreen som ser fram til å komme i gang med arbeidet. Tilbake til topp