05.07.2016

KAT-profeten

 

I Bodø kommune er kommunepsykologen Berit Sivertsen Sørvig brennende opptatt av kognitiv atferdsterapi (KAT), spesielt til glede for kommunens barn.

En ildsjel er likevel ikke nok for en hel kommune, så i Bodø har Sørvig vært opptatt av å bidra til at alle instanser jobber sammen for å lage et godt tilbud til barna, med KAT som en viktig grunnpilar.

— Da jeg begynte i Bodø kommune i 2012 var jeg sertifisert veileder med lang erfaring som terapeut i kognitiv terapi, forteller Sørvig. — Samtidig var interessen for KAT vekket både i vår og andre kommuner i regionen gjennom blant annet Verdens barn og andre samfunnsaktører.

I tillegg er det jo sånn at KAT ifølge behandlingsforskriftene er en anbefalt behandling når det gjelder angst og depresjon både for voksne og barn. Selv synes jeg det er en veldig god og transparent arbeidsmåte. Du viser fram hva du gjør, og det er lett å følge med både for barna og deres foresatte.

Det er mye god pedagogikk i det, og ofte ser vi at foreldre som er med barna lærer like mye om seg selv som om barnet som er til behandling. Det er som vi sier til barna; når de har lært disse teknikkene har de med seg en skattekiste som de kan ta fram og bruke i vanskelige perioder senere i livet.

Sørvig er sterkt engasjert i å nå barn tidligst mulig, og mener at kognitiv atferdsterapi er sentralt i tidlig intervensjon og forebyggende arbeid.

«KAT er sentralt i tidig intervensjon og forebyggende arbeid».

— Det er viktig at barna kan stabiliseres der de er, og derfor har vi blant annet et veldig proaktivt miljø blant helsesøstrene, forklarer hun. — De er basen når det gjelder både kognitiv atferdsterapi og psykologisk førstehjelp i kommunen. I tillegg har vi vært opptatt av å styrke førstelinjen med opplæring og jevnlig faglige drypp, så både PP-tjenesten og barnevernet jobber etter disse prinsippene. Fastlegene tar oss dessuten med inn i felleskonsultasjoner ved behov, og noen av dem har også gått på kurs for å lære kognitiv terapi.

Skolene er selvfølgelig også et viktig område når det gjelder barns psykiske helse. —I august hadde jeg 1000 lærere som tilhørere i Kulturhuset da jeg snakket om kognitiv atferdsterapi. Siden har jeg vært rundt og holdt halvdags- og heldags workshops på skolene i samarbeid med FAU, sier kommunepsykologen som også er opptatt av å vektlegge kropp og følelser hos barn som er i utvikling.

 }

Tilbake til topp