28.02.2022

Kognitiv fredagslunsj – en suksess

For et drøyt år siden fikk undervisningsleder i NFKT, Neeta Myrseth Parmar, en strålende idé: «La oss samle medlemmene våre til lunsj med interessante samtaler.» Som sagt så gjort, og siden har Arne Repål holdt i tømmene på kognitiv fredagslunsj.

Kognitiv fredagslunsj fødtes ut av pandemien. – Jeg følte at vi trengte noen nye møteplasser der vi satt på hver vår tue på hjemmekontor. Når vi så har blitt så gode på den digitale sfære, tenkte jeg at disse møtene like godt kunne gjøres digitalt, forteller Parmar.

Mange interessante samtaler

Nå har Arne Repål, redaktør av tidsskriftet til foreningen, loset oss gjennom en uformell og interessant lunsjprat den siste fredagen i måneden i et helt år. Vi har tatt en prat med ham for å oppsummere året, og se på veien videre. – Det har vært mange interessante og hyggelige samtaler, forteller Repål, som har vært opptatt av å velge samtalepartnere som ikke nødvendigvis har stått forrest i rampelyset tidligere. – Jeg ønsker at vi skal få bli kjent med nye mennesker, ikke nødvendigvis de som vi har sett mange intervjuer av tidligere.

Bli kjent med hele mennesket

«Bli kjent» er da også et vesentlig punkt når Repål planlegger sine fredagssamtaler. – Jeg ønsker at vi skal bli kjent med «hele mennesket», forteller han. – Jeg velger personer som har et fotfeste i det kognitive miljøet, men jeg ønsker også å høre om deres vei inn i faget, om de har en spesiell fritidsinteresse, enten det er matlaging eller vedhogst, eller en annen interessant historie å fortelle. Hovedmålet er å ha en uformell og trivelig samtale, ikke nødvendigvis en fagtung en.

Ønsker tips til samtalepartnere

Med dette som utgangspunkt er det også klart at Repål velger sine samtalepartnere med omhu. – Jeg prøver å komme opp med en god fordeling når det gjelder både kjønn, fagområder og yrkesgrupper. Hittil har Repål gravd i egen kunnskap når han har invitert til samtale, men nå ønsker han tips fra publikum til hvem han kan intervjue i fremtiden, skjønt også i de tilfellene der han intervjuer personer han kjenner godt til fra før, kan det komme overraskelser. – Jeg ble for eksempel veldig overrasket da jeg hadde fredagslunsj med en professor og spesialist i psykiatri som jeg kjenner som en svært forskningsrettet yrkesutøver, og oppdaget at han hadde en fortid som vaksinemotstander og interessert i alternativ behandling. Overraskelser til tross, ønsker han nå altså tips. – Jeg håper folk der ute kan bidra med tips til gode samtalepartnere som jeg ikke har kjennskap til fra før, forklarer han. – I så fall ønsker jeg meg litt mer enn bare et navn. Kanskje noen stikkord til hvorfor nettopp denne personen ville vært interessant å snakke med.

Økende popularitet

I løpet av året som har gått har vi sett en klar økning i antall personer som logger seg på og følger med på fredagslunsjen, og både Parmar og Repål har fått mange hyggelige tilbakemeldinger. Statistikken over antall påloggede har økt jevnt og trutt, men samtidig er det åpenbart at statistikken ikke forteller hele historien. – Vi vet at flere også logger seg inn sammen, enten det er kandidater som sitter i undervisning og hører på samtalen i lunsjpausen, eller flere som sitter sammen på lunsj på jobb og følger med. Derfor vet vi at det ofte kan være langt flere som følger med, enn det antallet påloggede skulle tilsi.

Samtale i øyeblikket

Den kognitive fredagslunsjen er en «live-sending» som kun blir tilbudt våre medlemmer. Vi har fått spørsmål om hvorvidt disse lunsjsamtalene kan tas opp, men har foreløpig kommet fram til at vi holder det som det er nå. – Noe av grunnen til det er nettopp dette målet vi hadde med å sette i gang med disse samtalene i første omgang. Vi ønsker at det skal være en møteplass, et sted å treffes på tvers av alle skiller. Litt som et godt gammeldags radioprogram, ler Repål. – Samtalen foregår her og nå, i øyeblikket, som den jo gjør på ekte. Litt av poenget er at vi skal kunne samles på samme sted på samme tid, og at det skal være et gode som kun er tilgjengelig for medlemmene våre, forklarer han.

Har du sjekket ut de kognitive fredagslunsjene enda? Styret i NFKT tok nylig en avgjørelse om at vi ønsker å fortsette dette konseptet, som opprinnelig var tenkt som et ett-årig prøveprosjekt. Dermed blir det fortsatt mulig å få med seg interessante og uformelle samtaler den siste fredagen i måneden, mellom klokken 11.30 og 12.00. Invitasjon blir sendt ut til alle medlemmer, mandag den samme uken i forkant av samtalen. Vel møtt!

 

 

Tilbake til topp