04.12.2023

Kognitiv.no – en levende nettside

Foto: Aina Skoland

Nettsiden til NFKT, kognitiv.no, er en av landets største når det kommer til psykisk helse. Det kommer imidlertid med en pris. Nå jobber vi med en skikkelig ryddesjau på nettsiden vår.

Kognitiv.no kommer på toppen av listen over søkeresultater på Google ved en mengde søkeord som har å gjøre med kognitiv terapi og psykisk helse å gjøre. Det er ikke rart. Nettsiden vår er fullstappet med informasjon, og ved siste opptelling hadde den intet mindre enn 862 undersider. Dette kommer til en kostnad når det gjelder både kapasitet på siden, og ikke minst når det gjelder i søkbarhet og brukervennlighet for dere der ute som bruker nettsiden. Derfor er vi nå i ferd med å ta en runde med skikkelig opprydning.

Rydder på alle nivåer

– Vi har en svært dynamisk nettside der ny informasjon stadig kommer til, forteller Lene Finnerud, administrativ leder i NFKT. – Da sier det seg selv at det over tid kan bli litt mer materiale enn hva godt er. I denne runden går vi gjennom og sjekker alle sider for å se om det fortsatt har en nytteverdi og om det ligger på det stedet det gir mest mening at det ligger. Så vil vi gå gjennom all tekst på de sidene vi velger å beholde, og sjekke at den er oppdatert. I den forbindelse vil hun gjerne ha tips fra medlemmene dersom de ser informasjon de mener bør oppdateres. – Når vi er ferdige med dette har vi et godt grunnlag for å ta en grundig gjennomgang av design og oppsett. Målet er en totaloverhaling med best mulig innhold, struktur, menyer og overskrifter. Det er viktig for oss at siden blir så brukervennlig som mulig.

Tidsskriftet i ny drakt

En veldig viktig del av nettsiden vår er Tidsskrift for kognitiv terapi. Der er det Arne Repål som styrer skuta som redaktør, og også han har nylig gjort en oppussing av nettsiden. – Det har skjedd en del som leserne kan se med det blotte øyet, som at vi har fått en mer fleksibel design, plass til alle nye saker på forsiden på en gang, og mer fleksibilitet når det gjelder ingress og lengder på overskrifter. I tillegg har vi tidligere fått tilbakemeldinger på at det er lett å komme seg fra kognitiv.no til tidsskriftet, men desto vanskeligere å komme seg andre veien tilbake, så det har vi fikset nå, forklarer Repål. Han er også fornøyd med forbedring i kategorisering av artiklene sånn at det blir lettere for leserne å finne frem til det stoffet de er mest interessert i. – Vi har dessuten fått på plass en noe bedre utskriftsfunksjon, sånn at de av oss som fortsatt har behov for å få artiklene over på papir av ulike grunner, nå lettere kan gjøre det.

Klar for fremtiden?

Håpet er at tidsskriftet nå skal oppleves bedre for leseren, men forandringene har skjedd i enda større grad i kulissene. – Den utformingen vi hadde la en del begrensninger på hva vi kunne gjøre. Nå har vi fått opp en mal som er både mer fleksibel med tanke på innhold, men også mer effektiv å jobbe i. Det gjør at vi kan fokusere mer på å skape godt innhold, og mindre på tekniske hodepiner. Det gir også bedre overførbarhet på bilder og artikler når man veksler mellom ulike plattformer, som telefon, nettbrett eller større skjerm. Med disse nye mulighetene har Repål også tatt flere funksjoner i bruk, men han ser også rom for videre forbedring. – Vi bruker nok nå i større grad linker og slike ting for å gi leseren tilgang til videre stoff, også eksternt. Neste steg er kanskje å ta i bruk lyd eller film som et medium også i tidsskriftet og se hva slags muligheter det gir? Apropos teknologisk utvikling og muligheter. Hvis du har lyst til å se et eksempel der Repål virkelig har kommet fremtiden i møte, kan du ta en nærmere kikk på tidsskriftartikkelen What is the future of iCBT? Den er skrevet av ingen ringere enn ChatGPT. Les den her og se om du er enig.

Tilbake til topp