15.06.2016

Kognitiv terapi for forebygging av psykose

Psykiatrisk divisjon ved POP-prosjektet inviterer til workshop i kognitiv terapi for forebygging av psykose som går over 2 × 2 dager og har fokus på å lære grunnleggende ferdigheter i kognitiv terapi for psykosenæretilstander/forebygging av psykose.

Opplæringen vil ta utgangspunkt i manualen «Early detection and Cognitive therapy for people at high risk of developing psychosis» av Paul French & Anthony Morrison. Denne manualen er den som er blitt brukt i de fleste behandlingsstudiene som er gjort for å undersøke effekt av kognitiv terapi for å forebygge psykoser. Behandlingstilnærmingen bruker flere transdiagnostiske prinsipper, og tar utgangspunkt i hva personen selv ønsker endring for. Dette betyr at en i praksis ofte vil gi behandling for angst og depresjon i tillegg til å jobbe med mestring av psykosenære opplevelser. Manualen bygger på en dimensjonal forståelse av psykose, der normalisering er ett viktig element i behandlingen. Tilnærmingen vil også være relevant ved behandling av etablerte psykoser.

Målgruppe

Alle som jobber med pasientbehandling i poliklinikker (både voksne og barn). Det kan og være aktuelt for behandlere på sengepost som kan jobbe noe poliklinisk i tillegg. Det stilles ikke krav til forkunnskaper innen psykose eller kognitiv terapi, men det er selvsagt et pluss hvis du har tidligere erfaring.

Tid og sted:

Begge samlingene foregår ved Psykiatrisk divisjon på Stavanger Universitetssykehus

  • Første samling: 29. -30 september 2016, kl 0900-1500
  • Andre samling: 13.-14. oktober 2016, kl 0900-1500

 

Tilbake til topp