29.05.2019

Kognitiv terapi i Canada

I sitt arbeid som professor i allmennmedisin ved Universitetet i Oslo, har allmennlege Ole Rikard Haavet lenge vært nysgjerrig på hvordan allmennleger jobber med kognitiv terapi i andre land. Derfor dro han til Canada for å se om det var noe å lære der.

– I Canada har de lang fartstid med å bruke kognitiv terapi, forklarer Haavet som begrunnelse for å velge nettopp det landet som mål for sin studiereise. – Jeg reiste til Vancouver i vest og Toronto i øst, og så at de hadde veldig forskjellige opplæringsopplegg for sine allmennleger, men felles for dem var at dette var et område det ble satset på.

Mange metoder

Toronto har i en årrekke hatt et omfattende ett-årig etterutdannelsesløp. Kurspakken er satt sammen av tre enkelt-kurs som dekker temaene «tools», «anxiety» og «depression», og det ble brukt en bred rekke av pedagogiske metoder, som felleskasus med dialog, rollespill, videoeksempler og forskjellige typer praktiske øvelser. – Det var lagt stor vekt på at legen skulle kunne være i stand til å bruke forskjellige metoder og teknikker i sine samtaler med pasienten. I Toronto har mer enn 10 000 leger deltatt på alle eller noen av disse kursene. Det har imidlertid ikke vært lagt opp til noe forskning på resultatene.

Bidrag av Aaron Beck

Ved universitetene i Victoria og Vancouver i British Columbia har de valgt en annen fremgangsmåte. – I 2018 rullet de ut et utdanningsprogram for allmennleger. Målet var å hjelpe mennesker med vanlige psykiske lidelser tidlig i forløpet. De utarbeidet også en stor og omfattende lærebok, med blant annet Aaron Beck og datteren Judith Beck som bidragsytere. Endelig utgave av boken kom da Haavet var på besøk i november 2018, og han var veldig fornøyd med å ha fått skaffet seg et eksemplar.

Forskning

I Victoria og Vancouver har de satset stort på kvantitet for å få kunnskapen ut til så mange som mulig. Opplegget er gruppebasert, med hele 77 grupper i gang i løpet av første halvår. Fasilitatorer i gruppene er allmennleger som har fått opplæring i rollen. Forskerne ved universitetene startet innsamling av data før oppstart av gruppene, og de samler inn data underveis i prosjektet. Informasjonen dekker både legenes oppfatning av utdannelsen og egen kapasitet etter opplæring, og om deres pasienter. De første resultatene tyder på positiv effekt av opplegget både for leger og pasienter, noe som har vakt oppsikt blant allmennleger og pasienter i British Columbia. Kanskje er det noe vi bør holde øye med her hjemme også, undrer Ole Rikard Haavet.

Tilbake til topp