05.10.2016

KOGNITIV TERAPI i et multikulturelt miljø

Multikulturelt miljø

Rask psykisk helsehjelp-teamet på Stovner består av (f.v.) Astrid Grøsland, Ellen Svarholdt, Malin Øyen og Anna-Karin Øksnes.

Stovner bydel i Oslo har en befolkning med 52% etniske minoriteter. Å drive med Rask psykisk helsehjelp her er krevende – og berikende.

Rask psykisk helsehjelp-teamet på Stovner består av (f.v.) Astrid Grøsland, Ellen Svarholdt, Malin Øyen og Anna-Karin Øksnes.

RPH-teamet som tar imot klienter av både norsk og annen etnisitet, er for tiden ledet av Malin Øyen. Hun er spesialist i psykoterapi og har en videreutdanning i kognitiv terapi fra England. Der jobbet hun også med programmet «Improving Access to Psychological Therapies» (IAPT), i den multikulturelle bydelen Hackney i åtte år, så dette har hun erfaring med.
— Man må kanskje være litt mer kreativ og fleksibel og godta at ting tar litt lengre tid, sier Øyen om møtet med klienter fra forskjellige kulturer.
— Alliansebygging er kjempeviktig, både med tanke på å bygge tillit, men også for kasusbeskrivelsen. Det er viktig at vi som behandlere setter oss inn i andre kulturer sånn at vi har litt bakgrunn for å forstå, men samtidig er individet langt viktigere enn kulturen. Vi kan ikke sette folk i bås, og vi må være bevisst på at våre egne holdninger og eventuelle fordommer ikke får komme i veien.

«Alliansebygging er kjempeviktig».

Språk

Språket kan være en kompliserende faktor, selv med tolk. Det gjør at vi må være litt kreative og fleksible i måten vi jobber på, og for eksempel tegne eller ta lydopptak på klientens telefon heller enn å skrive ned ting. Vi legger nok kanskje også litt mer vekt på atferdsaktivering enn på tanker og følelser fordi det blir mer konkret. Selv for en annen generasjons innvandrer beveger man seg ofte inn på et område der noen klienter ikke helt har begrepsapparatet på plass. — Jeg hadde en klient som ble så lykkelig da han fikk språk til å sette ord på det han slet med, forteller psykiatrisk sykepleier Astrid Grøsland Jørgensen fra teamet. — Vi må generelt være bevisst på ordbruken med tanke på stigmatisering. En vietnamesisk  klient fortalte meg at det ikke finnes noe ord for psykisk sykdom annet enn «galskap» på hans språk, og i det ligger det også at denne typen problemer er skambelagt i hans og mange andre kulturer.

Perspektiver

Vi må huske på at det ikke alltid er vårt vestlige perspektiv som er det eneste riktige, og at vi heller går inn i hva som er den enkeltes styrker og byrder. Faktorer som storfamilien og arrangerte ekteskap kan slå forskjellig ut på vektskålen for den enkelte, men religion har vi faktisk aldri hørt noen omtale som annet enn en styrke.

Det er ingen tvil om at teamet på Rask psykisk helsehjelp på Stovner har en krevende hverdag, men de understreker at de også blir inspirert, utfordret og engasjert. Både Øyen og Grøsland Jørgensen er skjønt enige om at de ikke ville ha byttet bort Stovner for noe annet sted.

Tilbake til topp