28.02.2022

Kognitiv verktøykasse for fastleger

Som fastlege mener Kari Ersland at hun har enormt mye hjelp av sin utdannelse i kognitiv terapi. Det ønsker hun at andre skal få også, så det har hun gjort noe med.

Starten på det hele var da hun skulle være med å holde et to-dagers kurs i kognitiv terapi for fastleger i forbindelse med Schizofreni-dagene i fjor. Hun ønsket imidlertid at deltakerne skulle få noe mer, noe håndfast de kunne ta med seg hjem i etterkant. – Det er alltid fint å være på kurs. Man går derfra full av inspirasjon og ny kunnskap, men så kommer mandag og i møte med hverdagen kan ofte forrige ukes påfyll gå tapt, innrømmer Ersland. Hun tok derfor tak, og utviklet et hefte som fastlegene kunne ta med seg hjem, ha på pulten som oppslagsverk og påminnelse om metodene de har tilgjengelig.

Gitt ut på forlag

Fastlegene som fikk med seg dette heftet etter Schizofrenidagene var svært fornøyd, men det stoppet ikke der. – Hertevig forlag spurte om de fikk gi ut heftet og gjøre det tilgjengelig for fastleger over hele landet, og det takket jeg ja til, forklarer Ersland, som ble mildt sagt forundret over mottakelsen utgivelsen fikk. – Jeg la det ut i en Facebookgruppe på fredag ettermiddag, og mandag ringte forlaget og lurte på om jeg var blitt hacket. De hadde fått mer enn to hundre bestillinger i løpet av helgen, ler Ersland.

Praktisk og konkret

Heftet ble skrevet i løpet av en «intens skriveraptus», som hun selv kaller det, høsten 2021, og er ment som et praktisk og konkret hefte. – Det er ikke en lærebok i kognitiv terapi, men en samling av praktiske metoder og verktøy med tilhørende konkrete eksempler, tatt ut av min egen hverdag. Jeg tenker som så at er det nyttig for meg, så er det sikkert nyttig for noen andre også. Det er eksempler som alle fastleger, eller for så vidt alle som er omsorgspersoner, vil kunne kjenne seg igjen i. Blant temaene som dekkes i heftet er Sokratisk utspørring, ABCD-modellen, problemliste, den kognitive diamanten og den indre vennlige medarbeidersamtalen, for å nevne noe.

Stille spørsmål

Ersland opplever stor interesse for heftet sitt, og dessuten for temaet kognitiv terapi, blant sine fastlegekolleger. Hun tror at tidspress er en viktig årsak til at ikke flere fastleger tar en utdannelse i kognitiv terapi. – Mange sier de ikke har tid til å begynne å bruke kognitiv terapi. Jeg for min del tenker at jeg ikke har tid til å ikke bruke det, ler hun. – Det er jo ikke det at vi fastleger ikke kan å snakke med pasienter, men mange sliter seg ut på å skulle være den som hele tiden gir pasienten råd og løsninger, man vil så gjerne gjøre alt for å hjelpe pasienten. Da er det en enorm befrielse å heller kunne strukturere en samtale med utgangspunkt i det pasienten opplever som problemet, og så finne ut sammen hvordan man skal komme videre derfra. At man kan spørre heller enn å forklare. Bare det at legen tar utgangspunkt i det pasienten sier, heller enn å prøve å forklare at «sånn må du ikke tenke», kan gjøre at pasienten slapper mer av. Bare noe så banalt som å spørre pasienten «hva hvis det skjedde et mirakel», kan gjøre underverker. Det er utrolig hva slags innsikt man kan få i pasienten på en sånn måte.

Mirakelspørsmålet som løser opp

Akkurat når det gjelder det mirkael-spørsmålet har forresten Ersland et lite tips. – Skriv ordet «mirakel» på en lapp og ha den liggende på pulten. Hvis du så står helt fast i en samtale, kan du se på den lappen og stille pasienten nettopp mirakelspørsmålet.

Den gode samtalen

Ersland har stor forståelse for at fastleger fatter interesse for kognitiv terapi som metode. – Jeg tenker at man nesten kan ta bort ordet «terapi». Det er for meg nesten mer en måte å tenke på og jobbe på. Jeg bruker den kognitive tankegangen i stort sett alle samtalene jeg har i løpet av en arbeidsdag. Hos oss fastleger, i motsetning til hos andre yrkesgrupper som driver med kognitiv terapi, kan pasientene komme uten å egentlig ha en konkret problemstilling. Vi må begynne på et helt annet sted. En kan komme inn og mene at han har et hjerteinfarkt på gang, og så er det egentlig snakk om angst. Da blir den samtalen utrolig viktig, både for å avdekke og for å komme videre. Og i en travel hverdag er det da greit å ha noe konkret å holde seg til. Med dette som utgangspunkt var det viktig for Ersland at heftet hun laget fikk en fin og varm forside som gjorde det lett gjenkjennelig på kontorpulten. – Jeg håper de som skaffer seg heftet vil ha det liggende nettopp på pulten, og bruke det aktivt, både som oppslagsverk og inspirasjon. Blar man litt i det innimellom, så blir man minnet på metoder og verktøy man har tilgjengelig, og så kan man finne er mer bærekraftig og effektiv måte å jobbe i fastlegehverdagen, sier hun.

Vil du finne ut mer om dette heftet som heter Kognitiv verktøykasse for fastleger? Du kan finne det på Hertervig forlags nettside her.

 

Tekst: Aina Skoland

Tilbake til topp