29.06.2017

Kognitivt fotavtrykk – Hans Nordahl

fotavtrykk hans nordahl

Hans Nordahl har ikke bare satt spor etter seg i NFKT. Han var selv med å starte foreningen. Nå jobber han ufortrødent videre med å utvikle faget vårt, og på Inspirasjonskonferansen deler han av sin erfaring.

Han er psykolog med doktorgrad i personlighetsforstyrrelser, og i dag jobber han som professor i atferdsmedisin ved medisinsk fakultet på NTNU i Trondheim. Kognitiv terapi har vært en del av hans virke helt siden sent på 80-tallet.

Begynnelsen
Det var i mai i 1994 at Hans Nordahl og Tore Stiles samlet rundt 30 personer i festsalen på Østmarka sykehus, og med det startet NFKT. Derfra bygde de stein på stein, og kom blant annet i gang med undervisningen i 1996. – Helt fra starten har vi vært opptatt av å rekruttere og lære opp dyktige og godt kvalifiserte terapeuter til veiledere, og det tror jeg er noe av grunnen til den fremgangen vi har sett. Den første lederen var Tore Stiles, og etterpå tok Nordahl over. – På den tiden var jeg både kasserer, leder og underviser, og jeg satt hjemme ved kjøkkenbenken og skrev foreningens retningslinjer med blokk og blyant. Vi følte oss nesten som en særegen og uglesett liten sekt, ler han.

Harde fakta
Men noen sekt var de ikke, og nettopp det er noe av det som har tiltalt Nordahl med kognitiv terapi. – Terapiformen har en veldig god empirisk basis som både modellen og terapien bygger på. Det er ingen religiøse overtoner. Vi er forskere som jobber med å bygge et verktøy for å hjelpe pasienter i nød. Samtidig er det en behandlingsform som appellerer til pasientene fordi den kognitive modellen er lett å forstå. Når det er sagt så er jeg opptatt av at det ikke er noen grunn til å slå seg på brystet og si at vi er i mål. Kognitiv atferdsterapi er en behandlingsmodell i stadig utvikling. Vi må hele tiden jobbe videre med tilnærmingen for å skape enda bedre og mer effektiv behandling for pasientene.

Fortid og nåtid
Og det er ingen tvil om at behandlingsformen, og foreningen, allerede har endret seg mye siden Nordahl og Stiles slo klubben i bordet og erklærte foreningen for åpnet i 1994. – Nå er kognitiv atferdsterapi en anerkjent og vel integrert behandlingsmodell i det norske helsevesenet. Det skyldes blant annet gode utdanningsprogrammer som bare har blitt bedre og bedre opp gjennom årene. Foreningen har vokst enormt. Vi kunne vel ikke helt sett for oss dagens dimensjoner og aktivitetsnivå den gangen vi startet. Fagfeltet har også endret seg mye. – Kognitiv terapi var en korttidsbehandling for depresjon og angstlidelser. Utover 80- og 90-tallet utviklet det seg en mer lidelsesspesifikk vinkling, der man prøvde å tilpasse modellene til de ulike diagnostiske kategoriene. Den tredje generasjonen er allerede påbegynt. Nå integreres i større grad oppmerksomt nærvær og meditasjonsbaserte teknikker med kognitiv atferdsterapi for å styre behandlingen mer i retningen av å håndtere tanker og følelser på en litt annen måte. Men livet går stadig videre, og om 50 år ser nok bildet ganske annerledes ut enn det gjør i dag, understreker han.

Inspirasjonskonferansen skal Nordahl holde en workshop som har fått tittelen «Metakognitiv terapi ved PTSD». Her vil han presentere metakognitiv terapi og gi en innføring i noen grunnprinsipper og kliniske metoder i metakognitiv terapi ved traumer.

 

 

Tilbake til topp