27.06.2019

Kognitivt fotavtrykk – Truls Bilet

Truls Bilet er et kjent ansikt i det kognitive miljøet, særlig i Førde. Nå krysser han fingrene for at han blir invitert til neste års Findenseminar, et seminar han selv er ildsjelen bak.

Truls Bilet er psykiater og spesialist i rusavhengighetsmedisin, og har så langt vært overlege på rus døgnenheten ved sykehuset i Førde. Og han har, sammen med Thorbjørn Olsen, vært ildsjelen bak Findenseminaret, den årlige «masterclass» i kognitiv terapi som har vært avholdt på Vestlandet med Jennifer Wild fra Oxford som foreleser, i alle de 13 årene det har vært arrangert. Men i sommer går Bilet av med pensjon, og neste år håper han derfor å stå på deltakerlisten heller enn å lage den selv.

Tidlig ute

Bilet var tidlig ute med å utdanne seg på feltet kognitiv terapi, etter at han jobbet med Egil Martinsen i Førde på 90-tallet og lærte om angstbehandling med kognitive teknikker. – Jeg begynte med å reise til Sverige for et tredagers kurs i kognitiv terapi, før jeg senere tok utdanningen med Hans Nordahl på Blakstad sykehus i Asker. Likevel ville jeg fordype meg mer, og tok veilederutdanningen i 2008, året etter det første Findenseminaret.

Rus og angst henger sammen

Arbeidet Bilet gjorde sammen med Egil Martinsen på starten av 90-tallet har satt sine spor, og i store deler av karrieren har angstlidelser vært hans spesialfelt. I de senere årene flyttet han fokuset over til rusmiddelproblemer, noe han mener ikke er et stort sprang. – De fleste pasienter med ruslidelser har også angstproblemer. For mange er angsten nettopp grunnen til at de begynner å ruse seg; rusen er en mestringsstrategi for å håndtere angsten. Samtidig er rusen med på å opprettholde, eller forverre angsten. For noen tiår siden sa man gjerne at personer med rusmiddelproblemer måtte bli rusfrie før de kunne få behandling for angstlidelser, men nå vet vi at det er helt avgjørende at de får hjelp med begge problemene.

Balanse

Det er ikke tvil om at Bilet har hatt nærkontakt med mange triste skjebner i sitt arbeid. – Når det gjelder rusavhengige som vi får inn på sykehuset, vil jeg si at de nesten uten unntak har hatt en ufortjent dårlig barndom, og det er neimen ikke enkelt å få en god voksentilværelse med et sånt utgangspunkt. Over tid har Bilet lært seg metoder for å la jobb være jobb, og ikke ta med seg de triste skjebnene hjem. – For det første må jeg si at det er en av fordelene med å jobbe på et sykehus. Når jeg går hjem klokken fire vet jeg at andre tar over ansvaret, og at pasientene blir tatt godt vare på. Samtidig tror jeg det er viktig å ha en hobby eller noe annet for å koble av. Min har vært friluftsliv, jakt og fiske. Jeg har vært en ivrig fluefisker, og noe av grunnen til at jeg velger å gå av med pensjon nå i sommer er for å få mer tid til å gå lange turer i fjellet. Og når han sier lange turer, så mener han lange turer. – Tidligere har jeg gjerne lagt opp til åtte-dagers turer, men jeg synes det blir litt travelt. Nå kan jeg ta mer tid, bli en dag ekstra hvis jeg vil.

Fortsatt engasjert

Pensjonist eller ei, Bilet har ikke planer om å slippe fagfeltet helt på en stund. – Sammen med Thorbjørn Olsen og John Roger Andersen er jeg i innspurten på en studie der vi har fulgt opp langtidseffekten av angstbehandling av pasienter, faktisk så lenge som 24 år etter avsluttet behandling. Nå er det bare finpussing på en artikkel igjen. I tillegg håper jeg som sagt på en invitasjon til Findenseminaret også i årene som kommer, smiler Truls Bilet.

Tilbake til topp