23.09.2019

Kommer: Lærebok i veiledning på barn-og-unge-feltet

Foto: RBUP, Informasjonsavdelingen

Nå kan du søke om støtte fra Fagutviklingsfondet til NFKT. Også i fjor delte vi ut støtte til fire gode prosjekter. Et av dem er en etterlengtet lærebok i veiledning i kognitiv atferdsterapi for de som skal veilede fagpersoner på barn-og-unge-feltet.

– Nå er vi i gang med den tredje veilederutdanningen i kognitiv terapi, spesifikt for de som skal veilede behandlere som skal jobbe med barn og unge, forklarer klinisk psykolog i RBUP, Kristin (Kicki) Martinsen som er hovedforfatter av denne nye boken. Med seg på laget har hun psykologspesialist Annelise Fredriksen. – Vi har samarbeidet lenge, og har utdannet de aller fleste norske kognitive veiledere som i dag jobber mot barn og unge. Det vi imidlertid hele tiden har savnet, er en lærebok for nettopp denne gruppen, og derfor tok vi kontakt med Gyldendal Akademisk. Sammen med dem har vi utarbeidet en plan som leder opp mot utgivelse i 2021.

Komplekst felt

Man kan spørre seg hvorfor det er behov for annet læremateriell når det er snakk om veiledning mot barn og unge sammenlignet med veiledning rettet mot voksne, og det har Martinsen klare svar på. – Det er klart at for all terapi og veiledning må man gjøre individuelle tilpasninger, men kompleksiteten er langt større når vi snakker om barn og unge. Der må man ta hensyn til for eksempel alder og utviklingsgrad. Ikke bare er det forskjell på en femåring og en femtenåring, femåringen kan være moden for alderen, på samme måte som femtenåringen kan være umoden. Også konteksten spiller en langt større rolle for denne gruppen. Ta for eksempel foreldrene. De kan være gode støttespillere, eller kanskje har foreldre selv problemer som påvirker barnets situasjon. I tillegg har man skolen som en arena man må forholde seg til. Alt dette og mye mer må man ta hensyn til på en helt annen måte når man jobber med barn og unge enn når man jobber med voksne, enten det er som behandler eller som veileder.

Viktig utdanning

Martinsen forsikrer at boken skal være praktisk rettet. – Vi har selv lang erfaring både når det gjelder å utdanne veiledere, og å selv veilede behandlere. I tillegg har vi en god mulighet til å få innspill fra fremtidige veiledere når vi nå skriver boken parallelt med at vi gjennomfører den tredje runden med veilederutdanning i kognitiv terapi med fokus på barn og unge. Martinsen og Fredriksen har stått ansvarlig for denne utdanningen helt siden oppstarten, og mener fortsatt at det er et felt der det trengs flere veiledere.

Praktisk håndbok

Boken vil inneholde temaer som hvordan kognitiv terapi som teoretisk retning brukes til veiledning, forskjell mellom veiledning og terapi, kontrollaspektet i veiledning, bruk av tilbakemeldinger, kartlegging av kompetanse, konkrete tips og øvelser og erfaringsbasert læring for å nevne noe. Forfatterne jobber også bevisst med å holde et enkelt og lettforståelig språk, og målet er at boken skal være til nytte for mange i årene framover. – Vi skriver den spesifikt for veiledere som skal veilede i kognitiv atferdsterapi for barn og unge, men vi tenker at også de som jobber med behandlere av voksne pasienter kan ha nytte av boken.

Tilbake til topp