22.06.2023

Kongens fortjenestemedalje til Asle Hoffart

Asle Hoffart mottok Kongens fortjenestemedalje fra Statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland. Foto: Unni Tobiassen Lie

I psykisk helsevern jobber det mange skjulte helter som dag etter dag står på for sine pasienter og sitt fagfelt, uten nødvendigvis å få den æren de så fortjener. Nylig fikk psykolog Asle Hoffart, svært velfortjent, Kongens fortjenestemedalje for sin innsats gjennom mange år på Modum Bad. Vi gratulerer!

NFKT var blant organisasjonene som i sin tid nominerte psykolog Asle Hoffart til Kongens fortjenestemedalje, så vi var muligens litt mindre overrasket enn hovedpersonen selv da nyheten om tildelingen sprakk. – Jeg trodde jeg skulle på et møte med lederen min for å evaluere avslutningsseminaret for meg i fjor, forteller Hoffart som riktignok syntes det var litt pussig at kona hans var invitert med i møtet. Da han ankom kontoret og forskningsleder Kari Anne Vrabel stilte i bunad og Sverre Urnes Johnson i dress og de serverte champagne og blomster, ble det åpenbart at det ikke var et helt vanlig møte han var invitert på. – Jeg så det ikke komme i det hele tatt. Jeg vil faktisk si det var et positivt traume der jeg har hatt flashbacks i etterkant, ler han.

Utsetter pensjonisttilværelsen

I disse dager fyller Asle Hoffart 71 år, og han hadde aldeles ikke trengt å stille opp på møter av noe slag, men pensjonisttilværelsen ligger ikke for ham. – Jeg er 20 prosent ansatt på Modum Bad, som har vært min arbeidsplass i nesten 40 år, forklarer han. – Videre er jeg 20 prosent ansatt som faglig ansvarlig i et firma som utvikler behandling ved hjelp av VR-teknologi, i tillegg til at jeg i stor grad fortsatt fordyper meg i fag og skriving.

Ikke best i rampelyset

I starten av juni var riktignok skriving av akademiske artikler byttet ut med å forfatte takketale for utdelingen som foregikk 13. juni, da Statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland sto for den høytidelige overrekkelsen. Når han forteller om takketalen blir det tydelig at det ikke faller Hoffart helt naturlig å stå i midten og sole seg i glansen. – Jeg begynte talen min med å definere hva det i det hele tatt vil si å takke, humrer han. – Og så er jeg veldig takknemlig for alle de pasientene jeg har fått lov til å være med å hjelpe, og for at jeg har fått være en del av et stort og kompetent fagmiljø. Og nei, jeg er ikke så glad i å få oppmerksomhet av denne typen, jeg trives best med å jobbe i fred og ro, men samtidig er jeg veldig glad og stolt over utnevnelsen. I tillegg setter jeg stor pris på at fagfeltet vi jobber med får oppmerksomhet. Det betyr at vi kan hjelpe enda flere.

Fokus på angst

Hoffart har vært tro mot sitt fagfelt gjennom hele sin lange og rikholdige karriere. – Jeg startet med et kort arbeidsopphold på en poliklinikk på Ringerike. Der kom jeg tilfeldigvis borti det å jobbe med pasienter med angstlidelser. Det tiltrakk meg veldig. Det var så konkret, jeg kunne hjelpe dem med konkrete tiltak. Denne interessen tok han siden med seg til Modum Bad da han startet der i 1984. – Jeg fikk være med å opprette en angstgruppe der fra start og siden har jeg fulgt den avdelingen som vi har kunnet utvikle videre opp gjennom de 38 årene jeg har jobbet ved Modum Bad.

Finner roen på Modum Bad

Modum Bad har vært og er fortsatt, Hoffart sitt sted. – Jeg er født og oppvokst i kommunen, og så synes jeg det har blitt en veldig fin spesialinstitusjon der pasienter får ro til å fordype seg i behandlingen. Pasientene er gjerne på institusjonen i et par måneder, og det trengs, ifølge Hoffart. – Ofte kommer de hit, tungt medisinert for angst. Vi ønsker å få dem av medisiner og over på behandling for å komme nær problemene. Det kan være tøffe tak, så det sier seg selv at det er en fordel at de kan være innlagt her og at de ikke for eksempel skal hente barn i barnehagen etter endt behandlingsdag. I tillegg er det for noen generelt bra å komme bort fra sitt vante miljø når de for eksempel skal jobbe seg gjennom posttraumatiske symptomer. Samtidig er vi opptatt av at de skal fungere også etter at de er ferdige med sitt opphold her, så permisjoner og det å jobbe med at de skal fungere i hjemmemiljøet er også viktig, understreker han.

Trives med konkrete modeller

Asle Hoffart er psykolog, forsker og professor i klinisk psykologi ved Universitetet i Oslo. I løpet av sin lange karriere har han sett store endringer i fagfeltet. – Som student og ung psykolog var jeg opptatt av psykodynamisk terapi, i hvert fall i teorien. Jeg synes det virket humant. Men da jeg kom ut i praksis innså jeg at det ikke nødvendigvis fungerte så bra. Jeg ble opptatt av å finne mer håndgripelige metoder når jeg for eksempel skulle jobbe med pasienter med søvnmangel og panikkanfall. Det var da jeg begynte å jobbe med kognitiv terapi med blant annet Egil Martinsen og miljøet i Oxford. Jeg fikk sansen for disse modellene som var mer presise og som fokuserte på hva som var drivkraften i pasientens angst.

Henter kunnskap fra flere felter

Nå er det kognitiv terapi som er Hoffarts automatikk, men han er opptatt av å også finne kunnskap og erfaring fra andre retninger. – Jeg har blant annet jobbet med skjematerapi, og jeg skulle også gjerne fordypet meg mer i metakognitiv terapi. Foreløpig er det imidlertid kognitiv terapi som tar hovedsetet i praksis for min del. Nettopp derfor er jeg veldig glad for å jobbe på Modum Bad med blant annet Sverre Urnes Johnson som jobber på tilsvarende måte med nettopp metakognitiv terapi. Jeg liker i det hele tatt tanken om å ta utgangspunkt i individet som trenger hjelp, og så ta i bruk de modellene som passer best for den enkelte pasient og situasjon.

Imponerende innsats

Den 13. juni mottok altså Asle Hoffart Kongens fortjenestemedalje. Den høythengende utmerkelsen ble gitt på bakgrunn av hans omfattende og langvarige innsats for mennesker med psykiske lidelser, og selvfølgelig hans mangeårige innsats for Modum Bad. Selv om han i fjor i teorien gikk over i pensjonistenes rekker, lar han det i aller høyeste grad bli med teorien i denne sammenheng. – Jeg har ingen planer om å trappe ned. Forskjellen er at nå kan jeg jobbe med akkurat det jeg vil. Det har jeg tenkt å holde på med til det stopper av seg selv, sier han, og det satser vi alle på at blir mange år til.

Gratulerer så mye med en høythengende og høyst fortjent medalje, Asle Hoffart.

Tilbake til topp