30.03.2020

Koronaoppdatering, mars 2020

Administrasjonsmøter, koronastyle

Det er usedvanlige tider i en usedvanlig verden. Her er en liten oppdatering på hvordan vi i NFKT håndterer Covid-19 situasjonen.

Ting skjedde fort og brått da vi for snart tre uker siden måtte avlyse de første samlingene på grunn av koronaviruset. Den gang gikk vi ut og sa at vi utsetter alle aktiviteter som er planlagt ut april. Det holder vi fast ved enn så lenge, og i noen tilfeller er også samlinger i mai utsatt.

Alle skal få fullføre

I denne situasjonen er det to ting vi er særlig opptatt av å kommunisere: Det ene er at alle skal få fullføre sine utdanninger. – Vi er i full gang med å planlegge videre gjennomføring av samlinger og eksamener, forklarer Lene Finnerud, administrativ leder i NFKT. – Det er tett kontakt mellom undervisningsleder og kursledere, og alle kull vil få direkte beskjed fra sin kursleder. Når det gjelder veiledning, er det opp til hver enkelt veiledningsgruppe hvorvidt de vil finne digitale løsninger for å gjennomføre veiledninger, eller om de vil utsette.

Tilrettelagt for helsepersonell

Det andre elementet vi er spesielt opptatt av, er at vi er klar over at våre kurskandidater er helsepersonell. – Vi må ta høyde for både det at helsepersonell kan ha strengere regler og begrensninger når det gjelder reiser og samlinger enn samfunnet ellers, samt at de kan bli omdirigert til å ta på seg andre oppgaver enn de vanligvis gjør i denne tiden. Dette skal ikke være en hindring for å fullføre utdanningen, forsikrer Finnerud.

Fleksible løsninger

Vi har et høyt aktivitetsnivå i foreningen, og mange blir derfor berørt når vi må utsette samlinger. Denne våren har vi 32 pågående utdanninger, hvorav 26 foreløpig er berørt i form av utsatte samlinger. Mye står altså på vent. – Digital undervisning vurderes fortløpende, men med tanke på at utdanningene har en høy grad av kommunikasjon og praktisk øvelse, som ferdighetstrening, er det ikke alltid at digital gjennomføring er et fullgodt alternativ. Alt har likevel ikke stoppet helt opp. – Vi har klart å gjennomføre den siste samlingen og eksamen på kullet vårt i Idrettspsykologi, takket være kreative løsninger og fleksible deltakere og kursledere, forklarer Finnerud. – Nå er vi i ferd med å få til noe av det samme for to andre kull som skulle vært ferdige i disse dager, nemlig vår Trinn 1-utdanning i Tysvær, og kullet som er i innspurten på Fysisk medisin og rehabilitering – legekullet.

Foruten utdanningene, går driften i NFKT som normalt. De ansatte sitter enten på hjemmekontor, eller med en person om gangen på kontoret. – Vi er på jobb, og besvarer henvendelser og spørsmål folk måtte ha. Planleggingen av tiden framover går for fullt, og enn så lenge er tanken at alle utdanninger som har oppstart høsten 2020 skal gå som planlagt, avslutter Finnerud.

Vi kommer tilbake med flere oppdateringer på situasjonen.

 

Tilbake til topp