12.03.2020

Koronasituasjonen

 

Stressreduserende tiltak

«Koronaviruset gjør oss alle usikre, enten det er for vår egen helse og helsen til de vi er glad i, eller for økonomien. Fremtiden føles usikker. Når følelsen av å ha kontroll er tatt ifra oss, er usikkerhet og angst høyst normale reaksjoner.»
Torkil Berge og Elin Fjerstad, psykologer ved Diakonhjemmet Sykehus

Her kan du lese to hjelpsomme artikler om hvordan vi kan håndtere bekymring i en tid som denne:

Til deg som er i risikogruppen for koronaviruset

Hvordan takle koronabekymringer

 

 

Til alle deltagere på våre kurs og utdanninger

NFKT har besluttet å utsette alle planlagte undervisninger i første omgang ut april måned. Dette i tråd med reise- og møterestriksjoner som landets helseforetak har satt for helsepersonell for å forhindre videre smitte av koronaviruset (Covid-19).

Undervisninger vil tas opp igjen så snart helseforetakene opphever sine restriksjoner.

Vi ber dere holde av allerede planlagte datoer for undervisninger fra 1.mai inntil eventuell annen beskjed blir gitt fra oss. Alle undervisningssamlinger vil bli gjennomført så snart det er mulig. Informasjon om hvordan vi løser dette vil sendes ut pr mail til hvert enkelt utdanningskull.

På nettsiden vår kognitiv.no vil dere finne oppdatert status for vår drift.

Vi vil under tiden jobbe med å kartlegge mulige løsninger for undervisning via digitale plattformer. De deltagere det vil være aktuelt for vil i så fall få en henvendelse om dette fra sin kursleder.

Når det gjelder dekning av tap og utgifter for bestilt reise og opphold henviser vi til Rundskriv 1-2/2020 -informasjon om dekning av tap og utgifter som følge av koronaviruset.

 

Utdrag:

«Vi står overfor en ekstraordinær hendelse. Verdens helseorganisasjon, WHO, erklærte 30. januar i år at dette er en internasjonal folkehelsekrise. Den situasjonen vi står overfor har utløst tap og utgifter for både enkeltpersoner og virksomheter.

Den klare hovedregelen er at den enkelte må selv dekke egne tap og utgifter i en slik situasjon. Det kreves et særskilt rettslig grunnlag for at det økonomiske tapet kan overlates til andre. Dette gjelder både i tilfeller hvor det offentlige gir råd eller fatter vedtak/pålegg som medfører at enkeltpersoner eller virksomheter lider tap. Lovlig myndighetsutøvelse vil i utgangspunktet ikke utløse erstatningsansvar.»

 

 

 

Anne Lise Fredriksen, leder NFKT

Lene Finnerud, admin.leder

Neeta Myrseth Parmar, undervisningsleder

 

Tilbake til topp