28.05.2020

Koronaoppdatering – mai 2020

Slik ser det ut når Ivar Elvik foreleser om psykose for leger og psykologer i Bergen og Oslo i koronatiden. Foto: Neeta Myrseth Parmar

Det har vært en aktiv digital måned hos NFKT. Her kommer en oppdatering på hvordan vi har drevet med undervisning i koronatiden.

– Etter litt utprøving i mars og april, har vi gått for fullt digital undervisning i mai, forteller Lene Finnerud, administrativ leder i NFKT. – I løpet av måneden gjennomførte vi syv digitale samlinger med alt fra 14 til 30 deltakere. Det har vært gjort evaluering av samlingene, og de har fått gjennomgående veldig god score. Deltakerne sier at de savner de fysiske samlingene, men at de digitale har fungert veldig bra. I tillegg til samlingene, har vi nå også gjennomført til sammen tre eksamener, og vi har fått avsluttet to fordypningskurs. Dette er vi veldig fornøyd med, siden vi var opptatt av at det ikke skulle gå for lang tid fra de to første dagene på fordypningskurset og til vi fikk gjennomført den avsluttende dagen.

Godt forberedt

Finnerud er klar på hva som er grunnlaget for suksessen med den digitale kommunikasjonen den siste tiden. – Vår undervisningsleder, Neeta Myrseth Parmar, har gjort nøye forberedelser. Hun har investert mye tid i å sette seg inn i hvordan Teams fungerer som teknisk løsning, og laget en manual på hvordan det kan brukes på best mulig måte. I tillegg har hun vært i kontakt med hver enkelt deltaker i forkant av undervisningen, for å sikre at de har det tekniske på plass og er klare for samlingen. Under samlingene har hun sittet klar for teknisk support hele veien. Dette har gjort at deltakerne og kurslederne har sluppet å bruke tid på tekniske problemer og slike ting underveis, og heller har kunnet konsentrere oss om undervisningen.

Individuell tilpasning

– Vi har også vært i kontakt med hver enkelt deltaker på de kommende samlingene for å høre hva som er situasjonen for hver enkelt. Som et resultat av dette har vi kommet fram til at det i juni vil være en blanding av fysiske samlinger, der det er snakk om lokale kull, og digitale samlinger. Det blir faktisk seks fysiske og seks digitale samlinger i juni, forteller Finnerud.

Videre framover følger NFKT med på retningslinjene og hva som skjer i forhold til koronasituasjonen med tanke på å planlegge høsten. – Vi håper at vi kan ha flere fysiske samlinger til høsten, men tenker at det kan være greit å fortsatt ha de digitale løsningene i bakhånd. Vi skal i hvert fall fortsette å ha en dialog med hver enkelt deltaker for å finne de beste løsningene, understreker Finnerud.

Tekst: Aina Skoland

Tilbake til topp