29.02.2024

Kurslederkollegium

Arne Repål var blant bidragsyterne da kursledergruppen var samlet.

Som kursleder står du alene i klasserommet og i oppkjøringen til studiestart. Da er det godt å ha en hel gruppe med kollegaer i ryggen.

En av de viktigste brikkene i hele organisasjonsapparatet til NFKT, er kurslederne våre. For undervisningsleder Siv Iren Juklestad er de et naturlig satsningsområde. – Vi er avhengige av en gjensidig dialog med kurslederne våre. Det er viktig for oss at de er oppdaterte når det gjelder NFKT, fagfeltet og utviklingen av utdanningene. På samme måte er det de som kan gi oss informasjon i retur når det gjelder hva som fungerer og ikke, hva de trenger mer kunnskap om og hva slags spørsmål de får når de er ute i undervisningsrommene.

Kollegium

Denne kommunikasjonen har også en siste akse, og det er den mellom kurslederne. Nettopp derfor har Juklestad kalt inn kurslederne på Videreutdanning for helsepersonell med helse- og sosialfaglig bachelorutdanning, trinn 1, til et heldagsmøte to ganger i året. – I denne gruppen kan kurslederne dele erfaringer og kunnskap seg imellom, i tillegg til at vi kan få denne nødvendige informasjonsflyten mellom foreningen og kurslederne.

Canvas som nytt verktøy

I midten av januar ble det avholdt et nytt møte i denne gruppen, og Juklestad kan bekrefte at seks timer forsvinner fort når man har mye å snakke om. – For meg som startet i denne stillingen for et år siden, har det vært viktig å bruke disse anledningene til å bli bedre kjent med kurslederne. I tillegg har det vært mye aktivitet i foreningen det siste året, så det har vært viktig å formidle. Innføringen av Canvas som kommunikasjonsportal på alle utdanningene til foreningen, var selvfølgelig også et viktig tema som tok opp mye plass på agendaen denne dagen. – Det er, som alle andre ting, et verktøy som må brukes riktig og effektivt for best mulig effekt. Ikke minst er det viktig å jobbe med sikkerhet og anonymisering der det kreves. I fremtiden vil også eksamen, og all informasjon om eksamen, være å finne i Canvas for kandidatene. Da er det viktig at kurslederne er rustet og klare til å svare på spørsmål som måtte dukke opp.

Terapi på nett

Også andre temaer fikk plass på agendaen denne dagen, som å avdekke eventuelle kompetansebehov, Rask psykisk helsehjelp, se på hvor organisasjonen er og hvor den skal, hvordan nettsiden vår skal være i fremtiden, og ikke minst hvilke nye temaer som skal inn på timeplanen. – Her var det viktig at vi tok opp Terapi på nett som nytt tema på kursplanen for trinn 1. Dermed fikk vi en grundig innføring fra Arne Repål og Marit Mørch Jacobsen som har jobbet og kurset mange innenfor dette temaet.

Utveksle erfaringer

I tillegg til de to årlige samlingene, har kurslederne på samme trinn et felles Canvasrom der de kan ha diskusjoner, dele relevant informasjon og ha Teams-møter. Alt i alt skal det legges godt til rette for kurslederne til foreningen. Selve presentasjonsmateriellet de skal bruke under undervisningen, jobber de derimot i hovedsak frem selv. – Det har å gjøre med å jobbe godt med innholdet man skal presentere for å få den nødvendige nærheten til stoffet. Men vi ser at også her har man god nytte av å utveksle erfaringer og måter å løse ulike ting på.

Hever blikket

Med et godt opplegg for kurslederne på trinn 1 på plass, hever Juklestad blikket videre. – Neste steg er å få på plass et tilsvarende opplegg for de øvrige kurslederne våre, både på trinn 2 og de øvrige utdanningene. En slik gruppe er også et viktig element når det gjelder rekruttering av nye kursledere, så det håper vi også skal få en effekt på sikt. Og selvfølgelig tenker vi at det vil komme kursdeltakerne våre til gode at vi har trygge, kunnskapsrike og godt oppdaterte kursledere på utdanningene våre.

Tilbake til topp