28.02.2019

Kurs – Søvnproblemer ved psykose

Søvn spiller en viktig rolle for livskvalitet, fysisk og psykisk helse. Nå holder TIPS Sør-Øst, Regional kompetansetjeneste for tidlig intervensjon ved psykose, kurs i behandling av søvnproblemer ved psykose – En evidensbasert CBT-tilnærming.

Mange personer med psykoselidelser har insomni, og problemene med søvn er forbundet med redusert livskvalitet og med forverring av de psykotiske symptomene. Dessuten øker risikoen for at personen utvikler depresjon, noe som svekker mestring ytterligere.

Det er utviklet egne behandlingstilbud for insomni ved psykoselidelser i Perth, Australia, og også i Oxford, England. Kurset vil ledes av to psykologer fra Oxford-miljøet, Felicity Waite og Louise Isham. De vil vise til studier som har dokumentert at tilnærmingen bidrar til bedre søvn og at personer med psykoselidelser har et sterkt ønske om hjelp til å vinne søvnen tilbake. Tilnærmingen kan anvendes både i poliklinikk og i døgnbehandling.

Les mer om kurset her.

Tilbake til topp