Fagseminarer i kognitiv terapi

Vi arranger regelmessig fagseminarer i kognitiv terapi i hver landsdel. Her får du faglig oppdatert kunnskap og opplæring i nyttige metoder.

Nasjonale og internasjonale forelesere vil oppdatere deg på utviklingen innenfor sine fagområder, med vekt på nyttig kunnskap og konkrete tiltak. Fagseminarene vil ta for seg de utfordringer du kan møte i den kliniske hverdagen.

Bli en del av et voksende felleskap

Kognitiv terapi har et mangfoldig og voksende fagmiljø, med Norsk Forening for Kognitiv Terapi som en naturlig møteplass. Her får du tilbud om konferanser og seminarer til medlemspris, og du får tilsendt fagtidsskrift, nyhetsbrev og filmer om terapi. Benytt anledningen til å holde deg oppdatert på fagfeltet.

Hold deg oppdatert på siste nytt om våre utdanninger, fagseminarer og aktiviteter.

Kontakt oss for spørsmål og innspill
90 54 37 54
Tilbake til topp