Fordypningskurs

Målet med fordypningskursene er å gi deg som har utdanning i og driver med kognitiv terapi økt kunnskap om den mest aktuelle kunnskapen på området. Du vil også få praktisk ferdighetstrening rettet inn mot de pasientene du har i din kliniske praksis.

Kursene legges opp til en to dagers samling med undervisning og ferdighetstrening, deretter en oppfølgende dag to til tre måneder senere. Det forventes at deltakerne prøver ut tiltak og samler inn nyttige kliniske erfaringer i perioden mellom første og andre samling. Det er ingen eksamen.  For å få kurset godkjent må man ha 100% oppmøte.

Tilbake til topp