27.01.2022

Kurslederkollegium

Undervisning med koronaavstand. Foto: Neeta Myrseth Parmar

Å være kursleder kan fremstå som en ensom jobb, men i realiteten er det flere av dem. Et kollegium. Det ønsker NFKT nå å gjøre mer ut av.

Undervisningsledelsen i NFKT hadde for et par år siden ambisjon om å skape et kollegium og en større teamfølelse blant kurslederne. Etter en oppstart med et kursledermøte, stakk imidlertid en viss pandemi kjepper i hjulene for ambisjonsnivået, men nå er det på rett spor igjen.

Kursledersamling

En fredag i midten av januar samlet de fleste kurslederne på trinn 1 seg til en kursledersamling. I tillegg til undervisningsledelsen ved Neeta Myrseth Parmar og Marianne Alshus, som for øvrig begge også er kursledere, hadde de med seg to andre kursledere fysisk i Oslo, og fire andre digitalt. – Vi ønsket å ha en fysisk samling for å møtes og bli kjent, men det var ikke mulig for alle på grunn av smittevernsrestriksjoner. Dermed er vi veldig glade for at vi kunne få gjennomført samlingen med alle sammen på denne måten, sier Marianne Alshus.

Effektiv dag

Samlingen ble til en effektiv dag med mye på programmet. – Vi fikk gått gjennom nye dokumenter og praktisk informasjon, forteller Alshus videre. – I tillegg gikk vi gjennom kursmateriale, formen på ferdighetstreningen, så på kasuser og hadde en gjennomgang med det tekniske på Teams med tanke på digital undervisning. Det ble mange gode diskusjoner der vi kunne dra nytte av hverandres erfaringer og innspill. Målet er jo ikke at vi alle skal bli like og gjøre ting på akkurat samme måte, men heller at vi kan sikre at vi matcher hverandre i kvalitet og innhold. På den måten kan vi rett og slett sørge for at vi får en mer enhetlig utdannelse, på alt fra kasus til utførelse.

Nyttig i hverdagen

Samlingen ble såpass vellykket at de allerede har satt opp flere i kalenderen framover, både korte digitale møter, og en heldagssamling til før sommeren. Likevel; et kollegium handler like mye om det daglige. – Ettersom vi har begynt å treffes på denne måten, har vi også fått et annet forhold til kurslederkollegaene våre i det daglige, forteller Alshus. – Det var flere som ikke hadde møtt hverandre før denne samlingen, men nå som vi har blitt kjent er det lettere å ta kontakt dersom man ønsker å diskutere noe eller spørre om andres erfaringer. Vi har også opprettet et forum på Teams der vi kan ha gående diskusjoner. Her kan vi spørre hverandre om råd, legge ut fagartikler, la oss inspirere av hverandre, og så videre.

Nye kursledere ønskes velkommen

Alshus er svært fornøyd med utbyttet kurslederne satt igjen med etter samlingen, men hun har ett ønske til med denne nye kollegie-tankegangen. – Jeg håper at dette også skal gjøre terskelen mindre for nye kursledere, avslutter hun.

 

Tilbake til topp