30.08.2018

Livsmestring på timeplanen

Fra 2020 blir livsmestring og psykisk helse en del av læreplanen i skolen, men på Landøya ungdomsskole i Asker vil de ikke vente så lenge. De begynner nå.

I både denne og tidligere utgaver av nyhetsbrevet vårt, har vi tatt opp den økende oppmerksomheten vi har sett de siste årene rundt barn og unges psykiske helse, og skolen som en arena for å forebygge og følge opp. Vi har sett at det skjer mye på området når det gjelder studier og forskning, men det tas også stadig nye initiativ på grasrotnivå, hos skolene selv.

En av skolene som lenge har vært opptatt av elevenes psykososiale miljø er Landøya ungdomsskole i Asker. Fra i høst tar de livsmestring inn som eget punkt på timeplanen, to år før den nye læreplanen legger opp til det.

Fokus på psykososialt miljø

– Vi er kanskje i en særstilling allerede, som har tre sosiallærere, én for hvert klassetrinn, sier Lisa Øiseth som selv er en av sosiallærerne, og som peker på at rektor Mona Pünther brenner for at elevene skal ha et godt psykososialt skolemiljø. – Fra før har vi, som alle ungdomsskolene i Asker, et undervisningsopplegg med psykologisk førstehjelp for 8. trinn, men vi føler at det blir litt for lite, sier helsesøster Marit Lindseth. – Nå ønsker vi å kunne trekke disse linjene med over i det nye livsmestringsfaget.

Praktisk og godt opplegg

Det høres vel og bra ut å sette livsmestring på timeplanen, men hva ligger det egentlig i det rent praktisk? – Vi har satt av en halvtime hver uke i form av samlinger på klassenivå, og en månedlig fellessamling for hele skolen. En halvtime er kanskje ikke så mye, men det blir mange halvtimer i løpet av et år. Hver måned tar vi for oss et tema, som vennskap, sosiale medier, psykisk helse og så videre, forklarer sosiallærer Anne Boye Ahlgren som har vært med på å utarbeide et opplegg for faget. – Det skal ikke være sånn at en kontaktlærer bare kan spørre elevene om «hva betyr vennskap for dere», og så la elevene bruke litt tid på å diskutere temaet seg i mellom før de sniker inn litt ekstra matteundervisning når diskusjonen dabber av. Vi har laget et opplegg for hver enkelt samling, som lærerne kan plukke opp og bruke, fiks ferdig. Det kan for eksempel dreie seg om at de skal se en filmsnutt om ensomhet, og så er det forberedt en rekke spørsmål for diskusjon etterpå.

Engasjerende

De tre damene er brennende engasjert i hva livsmestringsfaget skal være, og ikke være. – Det kan ikke være enda et fag de skal mestre. Et fag de blir testet og målt i, eller får skriftlige teoretiske oppgaver i. Det må være hyperaktuelt og engasjerende, forklarer Øiseth ivrig. – De oppleggene vi forbereder for hver enkelt time er forskningsbaserte og velprøvde opplegg, men samtidig innser vi at vi er i den spede begynnelse, og at veien må bli litt til mens vi går. – Vi har sett mye til Irland og til britisk skolevesen mens vi har forberedt oss for dette faget. Der har de hatt dette på timeplanen i mange år allerede, så vi har mye å lære, ivrer Ahlgren.

Viktig fag

Den nye læreplanen med livsmestring på timeplanen, har blitt møtt med mye diskusjon og kritikk som går på at det tar tid fra andre viktige fag, som matte og norsk, og at temaene som blir dekket strengt tatt er foreldrenes ansvar. På Landøya skole er de ikke enig i kritikken. – Det er ikke alt ungdommen føler for å snakke med foreldrene sine om. Bare det at de får se at klassekamerater sliter med det samme som dem, til tross for at alle andre virker så mye mer vellykket og perfekt enn en selv, er gull verdt, sier Øiseth. – Har jeg en elev eller en gruppe på mitt kontor, da når jeg bare dem og ingen andre, men vi vet jo at mange flere sliter med de samme tingene. I et fag som dette treffer vi alle, og vi kan jobbe forebyggende, påpeker Lindseth. – Målet er å forebygge, og å gjøre elevene mer robuste. Forberede dem til å takle kjærlighetssorgen, jobbavslaget, de dårlige karakterene og nedturene vi vet vil komme sier Boye Ahlgren. – Eller sagt på en annen måte: Dette er å bygge en bro istedenfor å måtte løpe ut i elven og redde alle som ramler uti.

Tilbake til topp