30.11.2021

Marianne Alshus – Velkommen i teamet

Marianne Alshus, til daglig sykepleier ved enhet for kognitiv gruppeterapi ved Moss DPS, har sett utdanningssystemet til NFKT fra de fleste sider. Nå er vi veldig glade for å ønske henne velkommen i teamet.

Helt siden hun var nyutdannet sykepleier, og fikk en pasient med tvangslidelse da hun var i praksis, har Alshus vært klar på at det var den kognitive metoden som var hennes vei å jobbe. Hun var dermed tidlig ute med å ta trinn 1, og senere har hun fulgt opp med både trinn 2 og senere veilederutdanningen i foreningen, men hun stopper ikke der. – Først ble jeg spurt om å ta noen veiledningsgrupper på trinn 2, og syntes det var veldig gøy, smiler hun. – Så ble det foreslått at jeg kunne undervise på trinn 1. Jeg tok også det imot med åpne armer, og syntes det var veldig morsomt og spennende, og en anelse overveldende, ler hun. – Jeg var hos undervisningsleder Neeta Myrseth Parmar og lærte om hvordan det skulle legges opp og sånne ting.

Utvider teamet

De to kom i prat om kvalitetssikring og utdannelse, og viste seg å være like engasjerte begge to, så da Myrseth Parmar fikk godkjenning for å opprette en 20 prosents stilling i tillegg til hennes egen i undervisningsledelsen, var Alshus en naturlig person å spørre. – Jeg ble veldig glad for den muligheten, nikker Alshus. – Det er fortsatt litt nytt og ukjent, og siden det er en helt ny stilling skal vi nå bruke litt tid på å drodle oss fram til rollefordeling og oppgaver, men jeg er i hvert fall brennende engasjert for at sluttresultatet etter en utdanning skal være bra. Hun utdyper. – Det finnes så mange ulike utdanningstilbud og muligheter til å lære seg det ene og det andre, men å si at man «driver med litt kognitiv terapi» etter et par helgekurs er noe helt annet enn å ta en utdanning med høyt nivå. Derfor er det viktig at vi jobber godt med kvalitetssikringen, sånn at man kan være helt sikker på hva det vil si å være en kognitiv terapeut med utdannelse fra NFKT.

Mange jern i ilden

Vi i NFKT er som sagt veldig glade for å ha fått Alshus med på laget. Hun kommer til å jobbe delvis fra de nye kurslokalene våre i Torggata i Oslo, og delvis hjemmefra. Hun fortsetter også i sin stilling ved Moss DPS, og vil ha utdanning og veiledningsgrupper. Det i seg selv skulle tilsi at hun ikke trenger å tenke på fritidsproblemer. – Men jeg driver gård også, da, ler hun. – Korn, ammekuer og sauer. I tillegg til to barn. Alshus regner med andre ord med hektiske dager, men det mener hun ikke er noe problem. – Jeg brenner så veldig for det jeg driver med. Det å få lov til å drive med fagutvikling, både gjennom arbeidet vi gjør med firedagersgrupper og fireukersgrupper på DPS-et, og gjennom foreningen, tenker jeg er et stort privilegium.

Vi i administrasjonen gleder oss til å bli enda bedre kjent med Marianne.

 

 

Tekst: Aina Skoland

Tilbake til topp