27.01.2019

MCT Institute Masterclass – nå i Norge

F.v. Henrik Nordahl og Odin Hjemdal. Foto: Privat

En god del nordmenn har allerede deltatt på den metakognitive utdanningen, MCT Institute Masterclass, som har blitt holdt rundt om i Europa. Nå blir hele utdanningen satt opp i Norge for første gang.

Det er psykolog og stipendiat Henrik Nordahl, og psykologspesialist og professor i klinisk psykologi Odin Hjemdal, som står ansvarlig for den toårige utdannelsen i metakognitiv terapi når den nå vil bli satt opp i Norge for første gang.

Norsk som hovedspråk

– Utdanningen vil bestå av åtte todagers samlinger i løpet av to år, der hver samling tar for seg en spesifikk lidelse, forklarer Nordahl. – Hovedspråket på utdanningen vil være norsk, men vi vil også få bidrag fra et par utenlandske gode forelesere, mer spesifikt Adrian Wells og Costas Papageorgiou, begge kjente skikkelser i det metakognitive fagfeltet. Henrik Nordahl vil selv også forelese, på linje med Odin Hjemdal, Sverre Urnes Johnson og Hans Nordahl. – Også veilederne vil i all hovedsak være norske, påpeker Nordahl.

Populær utdanning

Siden MCT Institute startet opp i 2009 har flere nordmenn tatt denne masterclassutdanningen når den har blitt holdt i Danmark, Tyskland eller England. Når de nå setter opp kurset på et sted sentralt i Oslo, regner derfor Nordahl med at interessen for utdanningen vil øke betraktelig. Bare dager etter at de åpnet for påmelding kan det se ut som om han har rett i det. – Søknadsfristen er 1. juli, men allerede noen dager ut i januar var vi nesten halvfulle, så sånn sett kan det være lurt å melde seg på så fort som mulig. Han legger for ordens skyld til at de tar inn et sted mellom 30 og 50 deltakere på kullet.

Må ha behandlingsansvar

Nordahl forteller at utdanningen er rettet mot helsepersonell som har individuelt behandlingsansvar, altså for eksempel leger, psykologer og psykiatriske sykepleiere. – En forutsetning for kurset er at man har pasienter i behandling som man kan få veiledning på, forteller Nordahl. Han kan videre opplyse at mange som tar utdanningen har kognitiv bakgrunn, men at det ikke på noen måte er en forutsetning.

Oppstart august 2019

Kurset som nå er satt opp begynner i august 2019 og vil gå fram til juni 2021. I skrivende stund er det ikke satt opp flere runder av denne utdanningen, men Nordahl er klar på at det kan komme mer. – Metakognitiv terapi er en veldig god behandlingsform, så lenge den gjøres på en god måte. Vi vil derfor nå kjøre denne runden i første omgang, og gjennom den sjekke både interessen blant deltakerne, og sikre at vi klarer å opprettholde kvaliteten når vi nå også oversetter kursmaterialet til norsk. Ut fra den interessen vi nå opplever, og at vi har med oss svært rutinerte kursholdere, føler vi oss imidlertid ganske trygge på at dette er noe vi kan gå videre med.

For mer informasjon, samt påmelding til Masterclass i metakognitiv terapi, klikk her.

Tilbake til topp