22.06.2023

Midnattssolkonferansen 2023 – vel gjennomført!

Fornøyde deltakere på Midnattsolkonferansen. F.v.: Lena Karlson og Raluca Elvira Cojan

I tre dager i juni møttes kognitive behandlere fra barn og unge feltet i hele Norge til faglig påfyll og sosialt samvær på Midnattssolkonferansen 2023 i Tromsø. Det ble givende dager.

Midnattssolkonferansen 2023, Kognitiv atferdsterapi for barn og unge, som gikk av stabelen 8. og 9. juni på Campus Tromsø, med pre-konferanseprogram 7. juni, hadde fokus på bedre tilgang, tilrettelegging og effekt. Hovedarrangøren bak konferansen er RKBU Nord og Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet. – Det er mangel på og stor etterspørsel etter denne typen arrangementer som retter seg spesielt mot barn og unge feltet, sa Kicki Martinsen som er Førsteamanuensis i klinisk psykologi ved Universitetet i Oslo og forsker i RBUP Øst og sør, i forkant av konferansen. Konferansens faglige utgangspunkt var Kognitiv atferdsterapi for barn og unge. Blant de over 160 deltakerne, hvorav et titalls som var med digitalt, var det likevel behandlere i ulike posisjoner og roller, med og uten utdanning i kognitiv atferdsterapi, understreker psykologspesialist i klinisk psykologi og Universitetslektor ved RKBU/UIT Norges arktiske universitet, Annelise Fredriksen. Martinsen og Fredriksen er to av ildsjelene bak konferansen som ble arrangert for første gang i 2016, men som på grunn av pandemien ble satt på videre hold frem til nå. Fremover er det et mål om å avholde konferansen hvert andre år.

Ambisiøst program

Konferansen bød på både norske og internasjonale eksperter fra både forskning og klinikk, behandling og skolebaserte tiltak. –  Det var også gode muligheter for å utvide det faglige nettverket og utveksle erfaringer, noe som jo også er en viktig side ved slike konferanser, understreker Fredriksen. Begge dagene hadde felles foredrag på formiddagen og et utvalg av parallelle sesjoner på ettermiddagen. På programmet fant vi kjente navn som David Clark, Paul Stallard, Jill Ehrenreich-May, Tore Aune, Tine K. Jensen, Jon Fauskanger Bjaastad og Jo Magne Ingul.

Fornøyde deltakere

Vi tok en prat med to av deltakerne på konferansen; Lena Karlson som jobber som helsesykepleier i skolehelsetjenesten i Bodø kommune, og Raluca Elvira Cojan som er psykolog ved Barneseksjon, psykisk helse, Oslo Universitetssykehus.

Cojan, som hadde tatt turen helt fra Oslo, synes konferansen var vel verdt reisen. – Det var en inspirerende konferanse med gode foredragsholdere som ga oss innsikt i oppdatert forskning. Veldig fint dessuten, å få knytte nyttige kontakter både nasjonalt og internasjonalt, samt å oppdatere seg på både praksis, forskning og politikk, mener hun.

Karlson nikker enig. – Ja, foredragsholderne holdt høy kvalitet og de var godt fremoverlent på forskningen. For oss som sitter som små brikker i kommunehelsetjenesten, en situasjon som jo kan være litt ensom, er det fint å se at det stadig jobbes med nye tilbud og muligheter for å hjelpe disse sårbare ungdommene våre på bedre og mer effektive måter, sier Karlson.

Viktig med fokus på barn og unge

Både Cojan og Karlson mener det er veldig viktig at det avholdes egne konferanser på barn- og ungefeltet. – Det er ikke det samme som å jobbe med voksne. Det er mange metoder og protokoller som ikke nødvendigvis er oppdatert og tilpasset de yngre. På samme måte er det veldig nyttig her å bli oppdatert på forskning som er gjort spesifikt med barn og unge som fokus. De to damene reiser hjem, hvert til sitt, med bagasjen full av inspirasjon, ny kunnskap og kontakter, og er svært fornøyd med årets konferanse. De er klare på at de kommer tilbake til neste konferanse som er planlagt om to år, men har også et helt klart tips til neste arrangement. – Politikerne burde absolutt stille opp og se hva vi jobber med på dette veldig viktige området med psykisk helse for barn og unge.

Tilbake til topp