05.07.2016

MINDRE PRAT, mer handling

I begynnelsen av april ble det gjort et godt stykke nybrottsarbeid i NFKT sine lokaler i Pilestredet da det første seminaret i ferdighetstrening ble avholdt under ledelse av Peter Prescott.

Opplæringsprogrammer som inkluderer ferdighetstrening gir bedre utøvelse av kognitiv terapi. Det er derfor bestemt at utdanningene til NFKT skal utvides med hele dager viet til ferdighetstrening. Et av målene ved denne vårens seminar var derfor å utdanne trenere til utdanningene.

Handling
— For å bli dyktig i kognitiv terapi, er det nødvendig med mer enn bare undervisning i teori, sier Peter Prescott, primus motor bak seminaret.

— Det er veldig nyttig, både for nye og erfarne terapeuter, å se kognitiv terapi bli utført på en god måte, og det er dessverre noe som skjer altfor sjeldent. På seminaret blir det derfor i liten grad presentert ny teori, og vekten legges heller på hvordan kognitiv terapi kan gjøres rent praktisk. Deltakerne demonstrerer kognitiv terapi for hverandre, gjerne noe som er innenfor eget spesialfelt.

«Det er nødvendig med mer enn bare undervisning i teori».

Hovedprinsippet er at det skal være en klart avgrenset bit av kognitiv terapi, gjort på en tydelig og presis måte, slik at det er mulig for andre å gjøre det samme etterpå.

Diskusjoner
Alle demonstrasjonene blir gjort foran en liten gruppe, og tatt opp på bånd. Etterpå går nye smågrupper sammen og diskuterer hvorvidt det de ser på filmene er gode demonstrasjoner som kan brukes som en modell til etterfølgelse.

Etter endt seminar skal deltakerne sitte igjen med inngående kjennskap til materialet de har vært med på å produsere for NFKT. De skal ha prøvd ferdighetstreningen selv, og de skal være i stand til å dele kunnskapen med andre.

Populært
Planen var å gjennomføre seminaret med 16 deltakere, men etter stor pågang ble det åpnet opp for at totalt 25 personer fikk være med på de to intense dagene. Alle deltakerne var veiledere, med en god blanding av yrkesgrupper og geografisk tilholdssted.

Viktige erfaringer
— Dette er første gang vi gjennomfører et sånt seminar, forklarer Prescott som allerede før de intense dagene var over hadde fått flere gode tilbakemeldinger fra deltakerne.
– De erfaringene vi har gjort oss her er svært nyttige, avslutter Prescott.

 document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript); Tilbake til topp