29.08.2019

Minner og forebygging

Jennifer Wild er klinisk psykolog og professor ved Universitetet i Oxford. De siste 13 årene har det kognitive miljøet i Førde og Florø blitt kjent med henne gjennom det årvisse Findenseminaret, der hun er fast foreleser. På de årene har de blant annet lært mye om minner.

Wild er opptatt av minner. Hvordan de påvirker og blir påvirket av tanker og følelser, og hvordan vi kan jobbe med minner for å hjelpe pasienter. Aller helst vil hun imidlertid jobbe forebyggende, og hun mener at man i stor grad kan forutse hvem som vil bli utvikle posttraumatisk stresslidelse etter store belastninger. – Vi begynte en studie av akuttarbeidere i forkant av London OL i 2012 med tanke på å se om det finnes muligheter for å forutse hvem som er mer sannsynlig til å utvikle posttraumatisk stresslidelse. Vi holder på med oppfølgingsstudien nå, men vi har kommet fram til at grubling og bekymring er én viktig faktor som kan si noe om hvem som er sårbar. Ut fra det vi finner kan vi utvikle en form for opplæring av disse personene for å forebygge problemer etter potensielt traumatiske hendelser de blir utsatt for i jobben.

Omskrive minner

Nå er det ikke alltid man kan forebygge, så av og til får mennesker posttraumatisk stresslidelse, enten det er gjennom hendelser de er utsatt for på jobb, eller ellers. – Jeg er spesielt interessert i hvordan vi «overhusker» hendelser vi aller helst vil glemme, som ved posttraumatisk stresslidelse. Det vi ønsker å hjelpe pasienter med da, er ikke å fjerne minnet, vi vil omskrive det. Vi mennesker endrer og omskriver minnene våre hele tiden. I behandlingen ønsker vi å oppdatere minnet fra fortiden for å få det til å passe inn i nåtiden. For eksempel: Hvis pasienten sliter med minnet fra en ulykke der han eller hun var redd for å dø, og aldri mer se barna igjen, vil vi jobbe med å oppdatere minnene med det faktum at vedkommende faktisk overlevde, og at han eller hun ser barna sine og hjelper dem med leksene hver dag.

Internettbehandling

Et annet av Wilds mange spesialfelt er internettbehandling. Hun har vært med på å utvikle nettbehandlingsprogram for både sosialangst, posttraumatisk stresslidelse og forebygging av det. Hun synes internett er en fantastisk kanal for behandling, men understreker at det bør være en behandler involvert. – Ved for eksempel angst er unngåelsesatferd en vesentlig del av problemet. Det gjør det vanskelig å få fullt utbytte uten å ha en terapeut til å samarbeide om for eksempel atferdseksperimenter. Internett er særlig nyttig for de unge som er så vant til å bruke nettbrett, telefoner og så videre. Dessuten gir det gode muligheter til å hjelpe flere.

Kommer med bok

Nå har Jennifer Wild holdt masterclass på Findenseminaret i tretten år. Heldigvis jobber hun med stadig nye oppdateringer på sine fagfelt, så hun fortsetter å være en utømmelig kilde til kunnskap for våre kognitive behandlere. Men hun deler også av sin kunnskap med folk flest, for eksempel som kommentator på BBC og CNN, og ikke minst nå når boken hennes «Be extraordinary» kommer ut i januar 2020.

Tilbake til topp