27.01.2021

Moms eller ikke moms – det er spørsmålet

Fra årsskiftet ble det innført merverdiavgift på alternative helsetjenester. Mange av våre medlemmer har tatt kontakt og spurt om dette vil påvirke dem. Vi sjekket ut.

Hvorvidt man blir momspliktig eller ei, er et vesentlig spørsmål, særlig for en liten bedrift. Derfor er dette et tema som er viktig for våre medlemmer. Det er også et tema som virker noe uklart, og selv har vi trengt flere telefoner til skatteetaten for å finne fram til noen som kunne gi de gode svarene.

Vi har fortsatt ikke fått noe godt svar på hvorvidt kognitiv terapi i seg selv blir ansett som alternativ behandling. I denne situasjonen ser det imidlertid ut til at utøveren er mer sentral enn selve behandlingsformen. Dette er svaret vi har fått fra Skatteetaten når det gjelder spørsmålet om dere som utøver kognitiv terapi er momspliktige etter denne nye bestemmelsen:

Kognitiv terapi er en behandlingsmetode som også brukes av helsepersonell som fastleger og psykologer. I det tilfelle vil terapien være unntatt fra merverdiavgiftsloven etter § 3-2 første ledd, eventuelt tredje ledd.

Hvis kognitiv terapi og gestaltterapi ytes av behandlere som ikke er helsepersonell, vil tjenestene være merverdiavgiftspliktige, jf. § 3-2 tredje ledd.

På telefonen utdyper skatteetaten videre at “dersom man har autorisasjon/lisens som helsepersonell vil man ikke bli momspliktig under denne nye bestemmelsen, men dersom man ikke har en slik autorisasjon, vil man nå være momspliktig.”

Dersom du fortsatt er usikker på hvordan dette slår ut i ditt tilfelle, ta kontakt med din regnskapsfører, revisor eller skatteetaten for konkrete svar når det gjelder akkurat din situasjon. Husk at dersom du spør en kollega eller andre som driver lignende praksis, kan det være ulike detaljer som tilsier at reglene faller ulikt ut, så husk alltid å sjekke spesifikt for ditt tilfelle.

Tilbake til topp