31.08.2023

Nå rulles Canvas ut

Foto: Lene Finnerud

Etter flere ukers kursing og opplæring er vi nå klare til å rulle ut Canvas på alle nye utdanninger denne høsten, til glede for deltakere og kursholdere.

Den store hendelsen denne høsten er utrullingen av Canvas som en undervisningsplattform, eller også sagt; et kommunikasjons- og organiseringsstystem i forbindelse med våre utdanninger. Canvas blir en digital møteplass og vil legge til rette for strømlinjeformet kommunikasjon mellom kursledere og deltakere, og vil dessuten gi oss en mulighet til å ha alt av relevant dokumentasjon på ett sted.

Grundige forberedelser

Før sommeren var administrasjonen i NFKT under grundig kursing og opplæring i Canvas. På den andre siden av ferien har kursledere fått individuell opplæring. Med det er vi klare til å rulle ut løsningen på alle utdanninger som starter opp fra og med denne høsten. Undervisningsleder i NFKT, Siv Iren Juklestad, har selv tidligere erfaring med Canvas og er glad for å ha fått plattformen på plass. – Her får vi en oversiktlig og funksjonell læringsplattform som gjør at vi ikke bare kan samle all informasjon på ett sted, men det gir dessuten kandidatene muligheter til å planlegge utdanningen bedre, helt fra før oppstart.

Alt på ett sted

Deltakerne som starter opp med utdanning denne høsten vil før oppstart motta e-post med informasjon og instrukser for hvordan de skal forholde seg til Canvas. Når man så kommer på første samling ligger alle relevante opplysninger og dokumentasjon, faginformasjon så vel som praktisk informasjon som datoer på samlinger, tilgjengelig på én plass. Videre vil det være mulighet for både enveis og toveis kommunikasjon gjennom plattformen.

Her er en oversikt over hva du vil finne i menyen i Canvas:

Moduler: her kan kursledere organisere innhold og flyten i studiet. Det er denne funksjonen som brukes til å organisere innhold i kurset.

Oppgaver: her legges alle arbeidskrav, inkludert dato for innleveringer, sånn at alle skal ha full oversikt over hva man har å forholde seg til. Her kan man også opprette spørrekonkurranser, ha diskusjoner gjennom opplastede filer, tekst, bilder, nettadresser og andre ting. Oppgavesiden viser også detaljer om hva som forventes av deltakeren og hvilke for kriterier som vil ligge til grunn for vurderingen av kandidaten. Allerede når deltakeren logger seg inn på Canvas ved oppstart av utdanningen, vil det ligge datoer for innlevering av noen arbeidskrav samt dato for eksamen dersom den allerede er satt.

SpeedGrader: her kan kursleder gi tilbakemelding på arbeidskrav.

Kunngjøringer: her kan undervisere kommunisere med deltakeren om læringsaktivitetene og publisere interessante emnerelaterte tema, men her er det ikke mulig for deltakeren å svare.

Diskusjoner: dette er et system for klassediskusjoner. Her kan deltakere bidra til diskusjonstema, gjerne gjennom egne faste grupper slik at gruppen kan ha sin egen diskusjonstråd med faglig relevans til kurset. Diskusjonen trenger ikke nødvendigvis å gå i sanntid, men kan godt vare over tid.

Innboks: innboksen er et meldingsverktøy som brukes til å kommunisere med et emne, en gruppe, en individuell student eller en gruppe.

 

Vi håper dette har gitt dere en liten innsikt i hva dere kan forvente når dere tar i bruk Canvas ved oppstart av utdanningen, og at dette vil bli et verktøy som letter hverdagen og strømlinjeformer utdanningen for alle involverte parter.

Tilbake til topp