02.05.2016

Nettbasert behandling av søvnproblemer

Håvard Kallestad kommer til Inspirasjonskonferansen 2021. Kommer du?

Håvard Kallestad ved NTNU jobber sammen med Børge Sivertsen og Øystein Vedaa ved Folkehelseinstituttet med en studie av to nettbaserte behandlingstilbud for søvnproblemer. Nå søker de flere deltakere til studien.

Det er slått fast via både medisinske registre og vitenskapelige undersøkelser at søvnproblemer er et utbredt problem i den norske befolkningen. Man vet også at kognitiv behandling er den beste behandlingen på lang sikt. Av forskjellige grunner, det være seg avstander, manglende kompetanse i området eller andre grunner, er det likevel få av de som sliter som har et tilgjengelig behandlingstilbud. Kallestad og kollegaer er derfor i gang med å undersøke effekten av to typer nettbasert behandling for søvnvansker. En nettbasert versjon av kognitiv terapi sammenliknes med gode søvnråd som de fleste som oppsøker lege kan få i dag.


Avansert program

Kallestad har forsket på søvnproblemer i sin doktorgrad, og har sitt daglige virke på en søvnklinikk i Trondheim. Han har jobbet med denne typen behandling i 10 år, men den digitale versjonen av behandlingsprogrammet har nylig blitt oversatt til norsk og testet med svært oppløftende resultater. Teamet vil nå studere effekten av å tilby denne behandlingen i stor skala.

Behandlingen er opprinnelig fra USA. — I Norge er den foreløpig kun tilgjengelig via studien, men dersom resultatene blir gode håper vi at den kan nå ut til så mange som mulig på sikt, sier Kallestad.

— Programmet virker veldig lovende, fortsetter han. — Det gir ukentlige leksjoner med hjemmelekser, så det krever at deltakeren er villig til å bruke litt tid. Alt er lagt opp som et personlig feedback program, hvilket vil si at programmet endrer seg og gir tilpassede tilbakemeldinger alt etter hva slags informasjon brukeren legger inn. Det er med andre ord ingen selvhjelpsbok, men et avansert program som har blitt utviklet over mange år.

I tillegg til søvn er vi også interessert i hvorvidt behandlingene påvirker medikamentbruk, samt andre sider av livet. Vi ber derfor deltakerne fylle inn skjemaer både før og etter behandlingen, samt både seks måneder og to år etter avsluttet program.


Søker deltakere

Studien startet opp i februar, men de ønsker seg fortsatt flere deltakere. Er du, eller noen du vet om, interessert i å delta i behandlingsstudien?

For å melde seg på, eller for å lese mer om studien og behandlingen, går man inn på sovnmestring.no. Der kan man registrere seg og ta en test på nett for å finne ut om man er en passende kandidat for studien. Er man det, fyller man ut spørreskjema og søvndagbok før behandlingen starter, og så blir det bestemt ved loddtrekning hvilken av de to behandlingsformene for søvnproblemer en får.

Det er ikke til hinder for studien om man går på søvnmedisiner eller får annen behandling.

DET BLIR NÅ IKKE TATT INN FLERE DELTAKERE PÅ STUDIEN. NFKT VIL FØLGE RESULTATENE I TIDEN FREMOVER.

Tilbake til topp