30.04.2019

Nettverk for kognitiv miljøterapi

Nettverket representert ved (f.v.) Solveig Helene Ofstad Beckstrøm (BUP), Britt-Mari Schanche Selfors (Nidaros DPS) og Jorun Dybvad (BUFETAT). Foto: Pia Mikkelborg

I Trondheimsområdet har flere instanser og institusjoner innført kognitiv miljøterapi som sin arbeidsform. Nå har de slått seg sammen for å inspirere og lære av hverandres erfaring.

Nettverk for kognitiv miljøterapi i Trondheimsområdet møtes fire til seks ganger i året, sier Britt-Mari Schanche Selfors. Hun er psykiatrisk sykepleier og jobber som fagkoordinator og stedfortreder for leder ved S2 døgnavdelingen ved Nidaros DPS. – Nettverket har til hensikt å samle fagfolk fra de ulike fagmiljøene her i området. Foreløpig er Nidaros DPS og Østmarka psykiatriske sykehus representert, sammen med BUP, Bufetat og Aleris omsorg. – På denne måten dekker vi både voksne, ungdom og barn, offentlig og privat i nettverket vårt.

Ønske om fellesskap

På Nidaros DPS, seksjon 2, har de jobbet etter denne metoden i lang tid, og har hele tiden ønsket seg et større faglig fellesskap. – Vi startet implementeringen av kognitiv miljøterapi allerede i 2011. Da sto vi litt ensomme i det, men så til Levanger og det miljøet som ble bygget opp der. Da BUP Trondheim startet sin implementering i fjor benyttet de muligheten til å engasjere seg, også for å få en boost på satsingen i egen seksjon, og i 2018 var nettverket et faktum.

Til inspirasjon

Motivasjonen bak er å samle et miljø som kan inspirere og stimulere hverandre til utøvelsen av kognitiv miljøterapi. – Det er jo noen opp- og nedturer i hverdagen, og da er det godt å ha flere å lene seg på og la seg inspirere av. Vi holder møtene rundt om hos de involverte instansene. På den måten får vi også muligheten til å bli bedre kjent med hverandre. Foreløpig er vi i fasen der vi jobber med å definere nettverket og hva vi ønsker å få ut av det. Blant annet ser vi på muligheten for at medlemmene kan hospitere hos hverandre for å lære.

Inviterer til fagdag

Selv om nettverket er relativt nystartet har de allerede fått på plass nettside, og høsten 2018 arrangerte de en fagdag der miljøet i Levanger holdt et innlegg om sin implementeringsprosess. Suksessen med fagdag gjentas i år. – Ja, vi skal ha en åpen fagdag 17. oktober, og da får vi blant annet besøk av Solfrid Raknes, så det gleder vi oss til.

Ønsker kontakt

I tillegg til sitt eget miljø har nettverk for kognitiv miljøterapi i Trondheimsområdet også tett kontakt med tilsvarende miljø i Levanger, men de ønsker ikke å stoppe der. – Vi er veldig ivrige etter å komme i kontakt med andre slike nettverk og fagmiljøer over hele landet for å lære mer om mulighetene som ligger i et sånt konsept. Dette fordi vi ønsker å få inspirasjon og innspill til hvordan vi kan få mest mulig ut av nettverket, og ikke minst til hvordan vi kan klare å holde kontinuitet og framdrift i gruppen vår over tid.

Hvis du vil lese mer om nettverket, og la deg inspirere, eller du vil ta kontakt for å hjelpe nettverk for kognitiv miljøterapi i Trondheimsområdet videre, kan du gå inn på nettsiden deres her.

Tilbake til topp