04.11.2021

NFKT Årsmøte

Årsmøtet til NFKT ble også holdt i forbindelse med Inspirasjonskonferansen.

Mellom konferansen og festmiddagen, fikk vi også sneket inn NFKTs årsmøte. Vi startet med sakene som hører hjemme på et årsmøte, som innkalling, og økonomi. I tillegg til standardsakene var det meldt inn to saker fra medlemmer. Den ene dreide seg om hvorvidt det var mulig å få gjort «kognitiv terapeut» til en beskyttet tittel. Dette er et tema som har vært oppe til diskusjon flere ganger opp gjennom årene. Det er en sak som strengt tatt ligger utenfor foreningens beslutningsområde, men NFKT er opptatt av å forklare og tydeliggjøre hva det vil si å være «kognitiv terapeut med utdannelse fra NFKT». Vi jobber derfor kontinuerlig med å kvalitetssikre utdanningene våre, og å kommunisere dette ut til både fagfolk og øvrig publikum. Dette er også grunnen til at vi er strenge når det gjelder å sikre at søkere til utdanningene våre er kvalifiserte i henhold til våre krav. Den andre saken som ble meldt inn var spørsmålet om det er mulig å inngå refusjonsavtale for også andre enn leger, psykologer og fysioterapeuter. Refusjonsordningene er som kjent et system under press, og med begrensninger i omfang. Dette er også en avgjørelse som ligger utenfor foreningens kontroll. Det ble imidlertid foreslått, og besluttet, at styret fremover skal kikke nærmere på muligheten for å påvirke på disse to områdene, og derunder muligheten til å samarbeide med andre relevante foreninger og fagområder for å om mulig styrke påvirkningskraften.

Til slutt ble også de to nye styremedlemmene, Egil Jonsbu, og Kari Ersland. Ingen av dem var til stede under møtet. Et av de avtroppende medlemmene, Bjørn Ravneberg, ble også takket av. Også Asbjørn Ernø ble takket av etter god innsats i styret, men han var ikke til stede på årsmøtet.

Tilbake til topp