31.05.2024

NFKT endrer eksamensordningen

Undervisningsleder i NFKT, Siv Iren Juklestad, har gjort noen endringer i eksamensordningen til NFKT.

Med en utdanning, følger en eksamen. Når teknologien endres, endres også måten vi avholder eksamen på. NFKT har nå gjort noen endringer i eksamensordningen, og holder døren åpen for ytterligere endringer i fremtiden.

Gjennomføring av eksamen er et tema som har vært mye diskutert i hele utdanningssektoren de siste årene, gitt utviklingen av digitale hjelpemidler og kunstig intelligens. Etter pandemien la mange om til digital gjennomføring av eksamen, så også vi i NFKT. Nå har vi imidlertid gjort noen endringer.

Alt på ett sted

– Ettersom vi har gått over til å bruke Canvas som portal for kommunikasjon med studentene, går vi også, fra 5. juni, over til å avholde eksamen på Canvas for alle kandidater som har gjennomført utdanningen med Canvas som læringsplattform, forteller Siv Iren Juklestad som er undervisningsleder i NFKT. – Deltakerne vil da motta oppgaven i Canvas. Derfra laster de den ned på egen PC, svarer der og laster oppgaven og eventuelle vedlegg opp igjen i Canvas i det tidsrommet som er oppgitt. Det er også her sensuren gjøres og man vil få svar om bestått/ikke bestått, i tillegg til at man senere kan laste ned diplom fra Canvas.

Gode instrukser

Med denne ordningen håper altså Juklestad at man dermed skal slippe å benytte seg av e-poster frem og tilbake. Hun kan også berolige eventuelle eksamenskandidater som frykter et teknologisk komplisert opplegg rundt eksamen. – Det er veldig rett frem, men for å være på den sikre siden har vi også utviklet en presentasjon som gir detaljert steg-for-steg instruks for hvordan man både gjennomfører og leverer eksamen gjennom systemet. Denne presentasjonen kan deltakerne finne nettopp i Canvas.

Fysisk oppmøte

En annen vesentlig endring er at alle kull som starter opp fra og med april 2024 vil ha eksamen på siste dag av siste samling. Det blir dermed fysisk oppmøte uten bruk av hjelpemidler, istedenfor hjemmeeksamen. – Dette har å gjøre med utviklingen av kunstig intelligens og språkmodeller som Open AI (ChatGPT), Writesonic og appen integrert i Microsoft Office som kan brukes som hjelp med oppgavebesvarelsen. Utviklingen med språkmodellene går fort og gjør det langt vanskeligere å avgjøre hva kandidaten selv faktisk har tilegnet seg av kunnskap, påpeker Juklestad. – Å gå tilbake til skriftlig eksamen med fysisk oppmøte er på mange måter å gå «back to basics» hva gjelder eksamensgjennomføring, men jeg tror det er et steg vi er nødt til å ta mens vi lander litt i bruken av kunstig intelligens.

Muligheter i fremtiden

Med det påpeker Juklestad at nettopp kunstig intelligens og mulighetene det gir for juks og mer hjelp enn hva ønskelig er, har gjort det utfordrende å gjennomføre gode og rettferdige eksamener. – Det viktigste med eksamen er jo at kandidatene kan vise hva de har lært gjennom utdanningen. På mange måter kunne vi ønsket oss en mer prosessrettet og praktisk eksamensordning, men for nå må vi ta et steg tilbake når det gjelder eksamensgjennomføring. På sikt vil vi imidlertid se nærmere på hvilke muligheter som ligger i nettopp denne teknologien. Kanskje kan vi finne bedre måter å avholde en mer praktisk rettet eksamen, for eksempel.

Fortsatt fire oppgaver

Juklestad åpner dermed for at teknologien som har vist seg å bli en hodebry i undervisningssektoren, kan bli et nyttig og godt verktøy med tid og stunder. Enn så lenge, vil imidlertid eksamen, som tidligere, bestå av fire oppgaver der alle oppgavene teller like mye, og utkommet er bestått eller ikke bestått. Kandidatene har tre timer tilgjengelig for å besvare. For kandidater med norsk som andrespråk eller som av grunner dokumentert med legeerklæring har behov for utvidet tid, kan søke om dette.

 

 

Tilbake til topp