29.08.2017

NFKT Fordypningskurs

fordypningskurs

NFKT starter opp en ny serie med lidelsesspesifikke fordypningskurs for dem som har grunnleggende utdanning i kognitiv terapi, og som ønsker å lære mer.

Neeta Myrseth Parmar som står bak kursene, forteller at denne kursserien er en videreutvikling av fagseminarene, men hun forsikrer at fagseminarene ikke vil bli borte av den grunn.

Neeta

Kognitiv terapeut Neeta Myrseth Parmar

– Vi så at mange av deltakerne som tar utdanning i NFKT, har et ønske om mer påfyll og videre fordypning. Derfor kom vi opp med ideen om et fordypningskonsept der kursene består av en to-dagers samling, og så en oppfølgingsdag et par måneder senere. Kursene vil ha en klinisk og praktisk tilnærming. Samlingen vil bestå av forelesninger og ferdighetstrening, og så, etter at deltakerne har hatt mulighet til å praktisere i egen hverdag i noen uker, vil vi gå enda mer i dybden på oppfølgingsdagen.

Parmar understreker at det ikke er snakk om grunnkurs. – Vi forventer at deltakerne har den grunnleggende kompetansen på plass i forkant, og har lagt opp til at fordypningskursene skal ha et lidelsesspesifikt fokus. – Vi starter med at Torkil Berge holder et fordypningskurs i depresjonsbehandling vinteren 2017/18. Kurset vil bli holdt i NFKTs lokaler i Pilestredet i Oslo. Selv vil Parmar i høst holde et fordypningskurs i Bærum om å arbeide med selvfølelse. Fremtidige temaer og lokasjoner vil være litt avhengig av ønsker og tilbakemeldinger fra medlemmene våre, men vi prøver å benytte muligheten til å ta opp emner som ikke er så tungt inne i grunnutdanningen.

Fordypningskursene vil ikke ta inn flere enn 15 – 20 deltakere for å gi rom for dialog og en praktisk tilnærming. Kursene vil bli annonsert i aktivitetsoversikten på www.kognitiv.no, på facebook, gjennom e-poster til medlemmer og tidligere deltakere på kurs i foreningen, og i nyhetsbrevet. De vil ha en kostnad på rundt 4000 kroner per kurs, og søknad om opptak sendes inn via nettsiden.

God læring!

Tilbake til topp