19.04.2018

NFKT godkjent i spesialistutdanning

I 2016 besluttet NOKUT, som er et direktorat under kunnskapsdepartementet, at studiepoeng kun skulle godskrives på utdanninger med direkte tilknytning til en høyskole eller et universitet. Utdanningene til NFKT var av dem som ble rammet av dette vedtaket, men nå ser ting langt lysere ut.

Flere organisasjoner har nemlig gått ut og bekreftet at foreningens utdanninger for de med bachelor i helse- og sosialfag, fortsatt er å anse som offisielt godkjent som en del av spesialistutdanning og karrierestiger.

Det er Eli Tønseth, Undervisningsleder i NFKT, som forteller oss dette. – Vi har fått bekreftet fra Norsk sykepleierforbund, Fellesorganisasjonen og Fagforbundet, at de alle godkjenner våre utdanninger som tellende for å bli klinisk spesialist, eller som en del av en klinisk fagstige innenfor sin spesialitet.

Ordningen gjelder utdanningene som er rettet mot de med bachelor i helse- og sosialfag, altså sykepleiere, vernepleiere, sosionomer, ergoterapeuter osv. De mest aktuelle utdanningene er videreutdanning for helsepersonell med helse- og sosialfaglig bachelorutdanning, trinn 1 og 2, men det kan også gjelde for eksempel kognitiv terapi ved psykoselidelser og kognitiv miljøterapi. – Det er veldig viktig for oss å ha fått på plass disse godkjenningene, understreker Tønseth. – For dem som tar utdanningen kan det blant annet bety flere jobb- og karrieremuligheter, samt høyere lønn. Men det er ikke bare kandidatene som nyter fordeler av slike godkjenninger. – Det er jo veldig hyggelig som en bekreftelse på det vi leverer, smiler Tønseth. – Det er klart det er hyggelig når Sykepleierforbundet sier at de godkjenner dette fordi de kjenner til den kvaliteten vi leverer og stoler på det, avslutter hun.

Informasjon om godkjenning ligger i teksten om de forskjellige utdanningene, under punktet godkjenninger, men kandidaten må også sjekke med egen profesjonsforening eller arbeidsgiver om hva som spesifikt kreves for de forskjellige spesialitetene.

Informasjon om våre utdanninger finner du her.

Tilbake til topp